Tutkimisen apuneuvoja
Pappeus


Pappeus

Jumalan miehelle antama valtuus ja voima toimia kaikessa ihmisen pelastukseksi (OL 50:26–27). Kirkon miespuoliset jäsenet, joilla on pappeus, on järjestetty koorumeiksi, ja heillä on valtuus suorittaa kirkossa toimituksia ja toimia tietyissä hallintotehtävissä.