Tutkimisen apuneuvoja
Kirkosta erottaminen


Kirkosta erottaminen

Kirkosta erottaminen on kirkon ankarin kurinpidollinen toimi. Kirkosta erotettu henkilö ei ole enää kirkon jäsen. Kirkon auktoriteetit erottavat henkilön kirkosta ainoastaan silloin, kun tämä on päättänyt elää vastoin Herran käskyjä ja on siten tehnyt itsensä arvottomaksi kirkon jäsenyyteen.