Tutkimisen apuneuvoja
Siunatuksijulistus


Siunatuksijulistus

Sarja Jeesuksen vuorisaarnassa esittämiä opetuksia, joissa kuvaillaan hyvää ja hengellistä luonnetta (Matt. 5:3–12; Luuk. 6:20–23). Siunatuksijulistukset on järjestetty siten, että kukin niistä rakentuu sitä edeltävän varaan. Siunatuksijulistukset ovat täydellisemmässä ja tarkemmassa muodossa luvussa Kolmas Nefi 12.