Tutkimisen apuneuvoja
Job


Job

Vanhassa testamentissa vanhurskas mies, joka kärsi ankaraa ahdinkoa mutta pysyi kuitenkin uskollisena Jumalalle. Hänen kertomuksensa on Jobin kirjassa.

Jobin kirja

Vaikka kirja kertoo Jobin kärsimyksistä, se ei vastaa täysin kysymykseen siitä, miksi Job (tai kuka tahansa) kärsii tuskaa tai menettää perheensä tai omaisuutensa. Kirjassa selvitetään, etteivät ahdingot välttämättä merkitse sitä, että ihminen on tehnyt syntiä. Herra voi käyttää ahdinkoa kokemusten antamiseen, kuritukseksi ja opetukseksi samoin kuin rangaistukseksikin (OL 122).

Kirja voidaan jakaa neljään osaan. Luvuissa 1 ja 2 on johdantokertomus. Luvuissa 3–31 on sarja keskusteluja Jobin ja kolmen ystävän kesken. Luvuissa 32–37 on neljännen ystävän Elihun puheita, joissa hän tuomitsee Jobin eri syistä kuin kolme ensimmäistä ystävää. Kirjan viimeisissä luvuissa, 38–42, Jobille vakuutetaan, että hänen elämänsä kulku on ollut hyvää alusta asti.

Jobin kirja opettaa, että jos ihmisellä on oikea tieto Jumalasta ja hän elää sellaista elämää, jonka Jumala hyväksyy, hän pystyy paremmin kestämään häntä kohtaavat koettelemukset. Sellaiset huudahdukset kuin ”Olen valmis, vaikka hän surmaisi minut” (Job 13:15) kuvaavat Jobin vankkumatonta uskoa. Job mainitaan myös kohdissa Hes. 14:14; Jaak. 5:11; OL 121:10.