Tutkimisen apuneuvoja
Rienaaminen


Rienaaminen

Pyhien asioiden halventaminen tai halveksiminen, etenkin Jumalan nimeä kohtaan osoitettu epäkunnioitus.