Moosian pojat
    Footnotes

    Moosian pojat

    Mormonin kirjassa kuningas Moosian neljä poikaa, jotka kääntyivät enkelin ilmestyttyä heille ja kutsuttua heitä parannukseen. Heidän nimensä olivat Ammon, Aaron, Omner ja Himni (Moosia 27:34). He saarnasivat evankeliumia lamanilaisille menestyksellisesti 14 vuoden ajan. Kertomus heidän palvelutyöstään lamanilaisten keskuudessa on Alman kirjan luvuissa 17–26.