Tutkimisen apuneuvoja
Moosian pojat


Moosian pojat

Mormonin kirjassa kuningas Moosian neljä poikaa, jotka kääntyivät enkelin ilmestyttyä heille ja kutsuttua heitä parannukseen. Heidän nimensä olivat Ammon, Aaron, Omner ja Himni (Moosia 27:34). He saarnasivat evankeliumia lamanilaisille menestyksellisesti 14 vuoden ajan. Kertomus heidän palvelutyöstään lamanilaisten keskuudessa on Alman kirjan luvuissa 17–26.