Tutkimisen apuneuvoja
Kääntyminen, kääntymys


Kääntyminen, kääntymys

Uskonkäsitysten, sydämen ja elämän muuttaminen Jumalan tahdon hyväksyväksi ja sen mukaiseksi (Ap. t. 3:19–20).

Kääntymiseen sisältyy ihmisen tietoinen päätös luopua entisistä tavoista ja muuttaa elämäänsä niin, että hänestä voi tulla Kristuksen opetuslapsi. Parannus, kaste syntien anteeksisaamiseksi, Pyhän Hengen saaminen kätten päällepanemisen kautta sekä jatkuva usko Herraan Jeesukseen Kristukseen täydentävät kääntymisen. Luonnollinen ihminen muuttuu uudeksi ihmiseksi, joka on pyhitetty ja puhdas, Jeesuksessa Kristuksessa uudestisyntynyt (2. Kor. 5:17; Moosia 3:19).