Tutkimisen apuneuvoja
Tuomarien kirja


Tuomarien kirja

Kirja Vanhassa testamentissa. Tuomarien kirja kertoo israelilaisten vaiheista Joosuan kuolemasta Samuelin syntymään.

Luvuissa 1–3 on koko Tuomarien kirjan esipuhe. Siinä sanotaan, että koska israelilaiset eivät karkottaneet vihollisiaan (Tuom. 1:16–35), israelilaisten täytyy kärsiä seuraukset: uskon menetys, avioliitot vääräuskoisten kanssa ja epäjumalien palvonta. Luvuissa 4–5 kerrotaan Deborasta ja Barakista, jotka vapauttivat Israelin kanaanilaisten käsistä. Luvuissa 6–8 on Gideonin uskoa vahvistavia kokemuksia. Herra siunasi häntä, niin että hän vapautti Israelin midianilaisten käsistä. Luvuissa 9–12 useat eri miehet palvelevat Israelin tuomareina aikana, jolloin useimmat israelilaiset olivat luopumuksen tilassa ja vieraiden hallitsijoiden vallan alla. Luvuissa 13–16 kerrotaan viimeisen tuomarin Simsonin noususta ja tuhosta. Viimeisiä lukuja, 17–21, voidaan kuvailla liitteeksi, joka paljastaa Israelin syntien syvyyden.