Moosia, Benjaminin isä
    Footnotes

    Moosia, Benjaminin isä

    Mormonin kirjassa nefiläinen profeetta, josta tuli Sarahemlan kansan kuningas.