Tutkimisen apuneuvoja
Moosia, Benjaminin isä


Moosia, Benjaminin isä

Mormonin kirjassa nefiläinen profeetta, josta tuli Sarahemlan kansan kuningas.