Tutkimisen apuneuvoja
Lihallinen


Lihallinen

Sellainen, mikä ei ole hengellistä. Sana voi tarkoittaa myös joko kuolevaista ja ajallista (OL 67:10) tai maailmallista ja aistillista (Moosia 16:10–12).