Tutkimisen apuneuvoja
Tessalonikalaiskirjeet


Tessalonikalaiskirjeet

Kaksi Uuden testamentin kirjaa. Paavali kirjoitti nämä kirjeet tessalonikalaisille Korintista ollessaan ensimmäistä kertaa Euroopassa noin vuonna 50 jKr. Hänen toimintaansa Tessalonikassa kuvaillaan Apostolien tekojen luvussa 17. Paavali halusi palata Tessalonikaan mutta ei voinut (1. Tess. 2:18). Siksi hän lähetti Timoteuksen rohkaisemaan käännynnäisiä ja ottamaan selvää heidän tilanteestaan. Paavali kirjoitti ensimmäisen kirjeen kiitollisena Timoteuksen paluusta.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

Luvuissa 1 ja 2 on Paavalin tervehdys ja hänen rukouksensa pyhien puolesta. Luvuissa 3–5 annetaan opetuksia hengellisestä kasvusta, rakkaudesta, siveydestä, ahkeruudesta ja Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta.

Toinen kirje tessalonikalaisille

Luvussa 1 on rukous pyhien puolesta. Luvussa 2 puhutaan tulevasta luopumuksesta. Luvussa 3 on Paavalin rukous evankeliumin asian voiton puolesta.