Tutkimisen apuneuvoja
Virallinen julistus 2


Virallinen julistus 2

Opin ja liittojen lopussa nykyisin oleva opillinen lausunto siitä, kenellä voi olla Jumalan pappeus. Herra ilmoitti presidentti Spencer W. Kimballille kesäkuun alussa 1978, että pappeus tulisi antaa kaikille kirkon kelvollisille miespuolisille jäsenille. Näin pappeus tuli kaikkien kelvollisten miesten ja temppelisiunaukset kaikkien kelvollisten jäsenten saataville rodusta tai ihonväristä riippumatta. Tämä julistus esitettiin kirkon yleiskonferenssille 30. syyskuuta 1978 ja hyväksyttiin yksimielisesti.