Tutkimisen apuneuvoja
Uusi testamentti


Uusi testamentti

Kokoelma (alun perin kreikaksi kirjoitettuja) innoitettuja kirjoituksia Jeesuksen Kristuksen, apostolien ja muiden Jeesuksen Kristuksen seuraajien elämästä ja palvelutyöstä. Yleensä Uusi testamentti jaetaan evankeliumeihin, Apostolien tekoihin, Paavalin kirjeisiin, katolisiin eli yleisiin kirjeisiin sekä Ilmestyskirjaan.

Neljä evankeliumia – Matteus, Markus, Luukas ja Johannes – kertovat Kristuksen elämästä. Apostolien teot kertoo kirkosta ja apostoleista, etenkin Paavalin lähetysmatkoista Kristuksen kuoleman jälkeen. Paavalin kirjeissä annetaan ohjeita kirkon johtajille ja jäsenille. Muut kirjeet ovat muiden apostolien kirjoittamia, ja niissäkin annetaan neuvoja varhaisille pyhille. Apostoli Johanneksen kirjoittama Ilmestyskirja sisältää enimmäkseen profetioita viimeisistä ajoista.