Tutkimisen apuneuvoja
Toinen Mooseksen kirja


Toinen Mooseksen kirja

Toiselta nimeltään Exodus. Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjoittama kirja, joka kertoo israelilaisten lähdöstä Egyptistä. Toisessa Mooseksen kirjassa esitetty Israelin varhainen historia voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) kansan orjuus Egyptissä 2) kansan lähtö Egyptistä Mooseksen johdolla ja 3) kansan omistautuminen Jumalan palvelemiseen sekä uskonnollisessa että poliittisessa elämässä.

Ensimmäisessä osassa, 2. Moos. 1:1–15:21, kuvataan Israelin sortoa Egyptissä, varhaista historiaa ja Mooseksen kutsumista, maasta lähtöä ja pääsiäisen asettamista sekä vaellusta Punaisellemerelle ja faraon sotajoukkojen tuhoa. Tähän osaan kuuluu myös Mooseksen voittolaulu.

Toisessa osassa, 2. Moos. 15:22–18:27, kerrotaan Israelin lunastuksesta ja matkasta Punaiseltamereltä Siinainvuorelle, Maran kitkerästä vedestä, viiriäisistä ja mannasta, sapatin viettämisestä, ihmeellisestä vesilahjasta Refidimissä ja siellä käydystä taistelusta amalekilaisten kanssa, Jetron tulosta leiriin ja hänen neuvostaan kansan hallitsemiseksi.

Kolmannessa osassa, luvuissa 19–40, käsitellään Israelin pyhittäytymistä Jumalan palvelemiseen Siinain juhlavien tapahtumien aikana. Herra erotti kansan pappisvaltakunnaksi ja pyhäksi kansaksi. Hän antoi kymmenen käskyä sekä ohjeet telttamajasta, sen kalusteista ja siellä toimitettavasta palveluksesta. Sitten seuraa kertomus kansan synnistä sen ryhtyessä palvomaan kultaista sonnia. Lopussa on kertomus telttamajan rakentamisesta ja valmistautumisesta siellä tapahtuvaan jumalanpalvelukseen.