Tutkimisen apuneuvoja
Vastoinkäyminen


Vastoinkäyminen

Vastoinkäymisten – koettelemusten, ongelmien ja ahdinkojen – kautta ihminen voi saada monia sellaisia kokemuksia, jotka kasvattavat ja kehittävät häntä hengellisesti kohti iankaikkisuutta, kun hän kääntyy Herran puoleen.