Tutkimisen apuneuvoja
Ykseys


Ykseys

Yksimielisyys ajatuksissa, toiveissa ja tarkoituksessa ensiksi taivaallisen Isämme ja Jeesuksen Kristuksen ja sitten muiden pyhien kanssa.