Tutkimisen apuneuvoja
Luopumus


Luopumus

Yksilön, kirkon tai kokonaisen kansakunnan kääntyminen pois totuudesta.

Yleinen luopumus

Kristillisen varhaiskirkon luopumus