Tutkimisen apuneuvoja
Apostoli


Apostoli

Apostoli tulee kreikan sanasta, joka merkitsee ’lähettiläs’. Jeesus antoi tämän nimen kahdelletoista, jotka hän valitsi ja asetti lähimmiksi opetuslapsikseen ja auttajikseen palvelutyönsä aikana maan päällä (Luuk. 6:13; Joh. 15:16). Hän lähetti heidät edustamaan häntä ja palvelemaan puolestaan taivaaseennousemisensa jälkeen. Sekä muinaiset apostolit että nykyisin palautetun kirkon kahdentoista koorumiin kuuluvat apostolit ovat Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia kaikkialla maailmassa ja todistavat hänen jumalallisuudestaan ja kuolleista ylösnousemisestaan (Ap. t. 1:22; OL 107:23).

Apostolien valitseminen

Herra valitsee apostolit (Joh. 6:70; 15:16).