Tutkimisen apuneuvoja
Virka


Virka

Auktoriteettiasema tai vastuullinen asema jossakin organisaatiossa, pyhissä kirjoituksissa usein valtuudellinen pappeusvirka. Voi tarkoittaa myös viran tai viranhoitajan tehtäviä.