Simon Kananeus
    Footnotes

    Simon Kananeus

    Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista alkuperäisestä apostolista (Matt. 10:2–4).