Tutkimisen apuneuvoja
Simon Kananeus


Simon Kananeus

Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista alkuperäisestä apostolista (Matt. 10:2–4).