Tieto
    Footnotes

    Tieto

    Etenkin Hengen opettaman tai vahvistaman tiedon ymmärtäminen ja käsittäminen.