Tutkimisen apuneuvoja
Ylpeys


Ylpeys

Nöyryyden ja vastaanottavaisuuden vastakohta. Ylpeys saattaa ihmiset vastakkain toistensa ja Jumalan kanssa. Ylpeä ihminen asettaa itsensä muita ylemmäksi ja noudattaa omaa tahtoaan eikä Jumalan tahtoa. Myös itsekkyys, kateellisuus, kovasydämisyys ja kopeus ovat ylpeälle ihmiselle luonteenomaisia piirteitä.