Tutkimisen apuneuvoja
Bartolomeus
edellinen seuraava

Bartolomeus

Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista alkuperäisestä apostolista (Matt. 10:2–4).