Bartolomeus
    Footnotes

    Bartolomeus

    Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista alkuperäisestä apostolista (Matt. 10:2–4).