Tutkimisen apuneuvoja
Bartolomeus


Bartolomeus

Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen Kristuksen kahdestatoista alkuperäisestä apostolista (Matt. 10:2–4).