Tutkimisen apuneuvoja
Tuomas


Tuomas

Uudessa testamentissa yksi kahdestatoista alkuperäisestä apostolista, jotka Vapahtaja valitsi kuolevaisuudessa tekemänsä palvelutyön aikana (Matt. 10:2–3; Joh. 14:5). Nimi on kreikaksi Didymos (Joh. 20:24–29; 21:2). Vaikka Tuomas epäili Jeesuksen ylösnousemusta, kunnes itse näki Vapahtajan, luonteenvoimansa ansiosta hän oli valmis kärsimään vainoa ja kuoleman Herransa kanssa (Joh. 11:16; 20:19–25).