Tutkimisen apuneuvoja
Jaakob, Herran veli


Jaakob, Herran veli

Uudessa testamentissa yksi Herran veljistä (Gal. 1:19). Jaakobin muita veljiä olivat Joosef, Simon ja Juudas; hänellä oli myös sisaria (Matt. 13:55–56; Mark. 6:3; Juud. 1:1). Jaakobia kutsuttiin myös Vanhurskaaksi, ja hänellä oli merkittävä asema Jerusalemin seurakunnassa (Ap. t. 12:17; 15:13; 1. Kor. 15:7; Gal. 2:9–12). Jaakobin kirje on luultavasti hänen kirjoittamansa.

Jaakobin kirje

Kirja Uudessa testamentissa. Kirje, joka osoitettiin alun perin Israelin kahdelletoista hajallaan olevalle heimolle ja kirjoitettiin luultavasti Jerusalemissa. Kirjeessä on muutamia selväsanaisia kohtia käytännön uskonnosta. Tällainen on esimerkiksi luvussa 1 oleva tärkeä ohje, jonka mukaan ihmisen tulee pyytää apua Jumalalta, jos häneltä itseltään puuttuu viisautta (Jaak. 1:5–6; JS–H 1:9–20). Luvussa 2 käsitellään uskoa ja tekoja. Luvuissa 3 ja 4 puhutaan kielen hillitsemisen tarpeellisuudesta ja kielletään pyhiä puhumasta pahaa toisistaan. Luvussa 5 pyhiä kehotetaan olemaan kärsivällisiä ja pyytämään sairastuttuaan vanhimmilta siunausta. Siinä kerrotaan myös siunauksista, jotka tulevat toisten ohjaamisesta kääntymykseen.