Tutkimisen apuneuvoja
Woodruff, Wilford


Woodruff, Wilford

Kirkon neljäs presidentti sen jälkeen kun evankeliumi palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta. Syntyi vuonna 1807 ja kuoli vuonna 1898.