Tutkimisen apuneuvoja
Jeremia


Jeremia

Vanhan testamentin profeetta, joka syntyi pappisperheeseen. Hän profetoi Juudassa vuosina 626–586 eKr. Hän eli samoihin aikoihin kuin muutamat muutkin suuret profeetat: Lehi, Hesekiel, Hoosea ja Daniel.

Jo kuolevaisuutta edeltävässä elämässä Jeremia asetettiin tulemaan profeetaksi (Jer. 1:4–5). Hän toimi profeettana noin neljänkymmenen vuoden aikana ja vastusti opetuksillaan epäjumalien palvontaa ja siveettömyyttä juutalaisten keskuudessa (Jer. 3:1–5; 7:8–10). Hän sai kestää jatkuvaa vastustusta ja loukkauksia (Jer. 20:2; 36:18–19; 38:4). Jerusalemin tuhon jälkeen pakoon päässeet juutalaiset veivät Jeremian mukanaan Egyptiin (Jer. 43:5–6), missä he perimätiedon mukaan kivittivät hänet kuoliaaksi.

Jeremian kirja

Luvuissa 1–6 on profetioita Josian hallituskaudelta. Luvuissa 7–20 on profetioita Jojakimin ajalta. Luvuissa 21–38 käsitellään Sidkian hallituskautta. Luvuissa 39–44 on profetioita ja kuvataan historiallisia tapahtumia Jerusalemin tuhon jälkeen. Luvussa 45 on Jeremian kirjurille Barukille lupaus, että tämän henki säilyisi. Luvuissa 46–51 on profetioita vieraita kansoja vastaan. Luvussa 52 on historiallinen lisäys. Joitakin Jeremian profetioita oli Nefin hankkimissa Labanin pronssilevyissä (1. Nefi 5:10–13). Jeremia mainitaan kahdessa muussakin kohdassa Mormonin kirjassa (1. Nefi 7:14; Hel. 8:20).

Jeremian kirjassa on myös maininta ihmisen kuolevaisuutta edeltävästä olemassaolosta ja Jeremian ennalta-asettamisesta (Jer. 1:4–5). Siinä profetoidaan Israelin paluusta hajaannuksen tilasta, että yksi kaupungista ja kaksi kansasta kootaan Siioniin, ihanaan maahan, jossa Israel ja Juuda saavat asua turvassa ja rauhassa (Jer. 3:12–19), ja että Herra kokoaa Israelin pohjoisesta maasta lähettämällä monia kalastajia ja metsästäjiä etsimään heitä (Jer. 16:14–21). Tämä myöhempien aikojen tapahtuma on oleva suhteessa jopa suurempi kuin Israelin pako Egyptistä Mooseksen johdolla (Jer. 16:13–15; 23:8).

Tulosta