Tutkimisen apuneuvoja
Pappeuden avaimet


Pappeuden avaimet

Avaimet ovat johtamisoikeuksia eli Jumalan ihmiselle antama valta johtaa, valvoa ja hallita Jumalan pappeudenhaltijoita maan päällä. Johtoasemaan kutsutut pappeudenhaltijat saavat avaimet ylemmiltään valtuudessa. Pappeudenhaltijat käyttävät pappeutta ainoastaan avainten haltijoiden asettamissa rajoissa. Kirkon presidentti on maan päällä ainoa henkilö, jolla on kaikki pappeuden avaimet ja valtuus käyttää niitä (OL 107:65–67, 91–92; 132:7).