Tutkimisen apuneuvoja
Smith, Joseph F.


Smith, Joseph F.

Kirkon kuudes presidentti; Hyrum ja Mary Fielding Smithin ainoa poika. Hän syntyi 13. marraskuuta 1838 ja kuoli 19. marraskuuta 1918.