Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 29


Luku 29

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kuuden vanhimman läsnä ollessa Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830. Tämä ilmoitus annettiin muutamaa päivää ennen konferenssia, joka alkoi 26. syyskuuta 1830.

1–8 Kristus kokoaa valittunsa. 9–11 Hänen tulemisensa aloittaa tuhatvuotisen valtakunnan. 12–13 Kaksitoista on tuomitseva koko Israelin. 14–21 Merkit, vitsaukset ja hävitykset edeltävät toista tulemista. 22–28 Viimeinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio seuraavat tuhatvuotista valtakuntaa. 29–35 Kaikki on Herralle hengellistä. 36–39 Perkele ja hänen joukkonsa karkotettiin taivaasta kiusaamaan ihmistä. 40–45 Lankeemus ja sovitus saavat aikaan pelastuksen. 46–50 Pienet lapset lunastetaan sovituksen kautta.

1 Kuunnelkaa Jeesuksen Kristuksen ääntä, Lunastajanne, joka on suuri aMinä Olen ja jonka barmon käsivarsi on csovittanut teidän syntinne

2 ja joka akokoaa kansansa niin kuin kana kokoaa poikaset siipiensä alle, aivan kaikki, jotka kuulevat minun ääntäni ja bnöyrtyvät minun edessäni ja huutavat minua avuksi voimallisessa rukouksessa.

3 Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että teidän syntinne annetaan teille nyt aanteeksi. Sen tähden te saatte tämän, mutta muistakaa, että ette enää tee syntiä, jotteivät vaarat kohtaisi teitä.

4 Totisesti minä sanon teille, että teidät on valittu maailmasta julistamaan minun evankeliumiani riemun äänellä, niin kuin apasuunan äänellä.

5 Ylentäkää sydämenne ja olkaa iloisia, sillä minä olen teidän akeskellänne ja olen teidän bpuolustajanne Isän luona, ja hänen hyvänä tahtonaan on antaa teille cvaltakunta.

6 Ja kuten on kirjoitettu: Mitä tahansa te apyydättekin buskossa rukoukseen cyhtyneinä minun käskyni mukaan, te saatte.

7 Ja teidät on kutsuttu akokoamaan minun bvalittuni, sillä minun valittuni ckuulevat minun ääneni eivätkä dpaaduta sydäntänsä;

8 ja nyt, Isältä on lähtenyt säädös, että heidät tulee akoota yhteen paikkaan tässä maassa heidän sydäntensä bvalmistamiseksi ja heidän valmistamisekseen kaikin tavoin sen ajan varalle, jolloin cahdinkoa ja hävitystä lähetetään jumalattomille.

9 Sillä se hetki on lähellä ja se aika pian käsillä, jolloin maa on kypsä ja kaikki aylpeät ja ne, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat kuin boljenkorsia; ja minä cpoltan heidät, sanoo Herra Sebaot, niin ettei maan päällä ole jumalattomuutta;

10 sillä se hetki on lähellä, ja sen, mistä minun apostolini apuhuivat, täytyy toteutua, sillä niin kuin he puhuivat, niin täytyy tapahtua;

11 sillä minä ilmestyn taivaasta voimassa ja suuressa kirkkaudessa kaikkien sen ajoukkojen kanssa ja asun bvanhurskaudessa ihmisten kanssa maan päällä ctuhat vuotta, eivätkä jumalattomat kestä.

12 Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, ja Isän tahdosta on annettu ehdoton julistus, että minun aapostolini, kaksitoista, jotka olivat minun kanssani minun palvelutyöni aikana Jerusalemissa, seisovat minun oikealla puolellani päivänä, jolloin minä tulen btulipatsaassa, yllään vanhurskauden viitta, päässään kruunu, ckirkkaudessa niin kuin minä olen, dtuomitakseen koko Israelin huoneen, aivan kaikki, jotka ovat rakastaneet minua ja pitäneet minun käskyni, eivätkä ketään muuta.

13 Sillä apasuuna on soiva pitkään ja kuuluvasti samoin kuin Siinainvuorella, ja koko maa järisee, ja he btulevat esiin – aivan niin, ckuolleet, jotka ovat kuolleet minun ominani, saadakseen vanhurskauden dkruunun ja puettaviksi eniin kuin minä olen, ollakseen minun kanssani, jotta me olisimme yhtä.

14 Mutta katso, minä sanon teille, että ennen kuin tämä suuri apäivä tulee, baurinko pimenee ja kuu värjäytyy vereen ja tähdet putoavat taivaalta ja suurempia cmerkkejä on ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan päällä;

15 ja ihmisjoukkojen keskuudessa on itkua ja avalitusta;

16 ja suuri araemyrsky lähetetään hävittämään maan sato.

17 Ja maailman jumalattomuuden tähden tapahtuu, että minä akostan bjumalattomille, sillä he eivät tee parannusta; sillä minun suuttumukseni malja on täysi; sillä katso, minun cvereni ei puhdista heitä, elleivät he kuule minua.

18 Sen tähden minä, Herra Jumala, lähetän maan päälle kärpäsiä, jotka käyvät sen asukkaiden kimppuun ja syövät heidän lihaansa ja saavat heidät matoihin;

19 ja heidän kieltänsä estetään puhumasta, niin etteivät he apuhu minua vastaan, ja heidän lihansa putoaa heidän luistansa ja heidän silmänsä kuopistaan;

20 ja tapahtuu, että metsän apedot ja ilman linnut syövät heidät.

21 Ja se suuri ja ailjettävä kirkko, joka on koko maan bhuora, syöstään maahan cahnaalla tulella, kuten on puhunut Hesekielin suu, profeetan, joka puhui näistä asioista, jotka eivät ole tapahtuneet, mutta jotka totisesti dtapahtuvat, niin totta kuin minä elän, sillä iljetykset eivät saa vallita.

22 Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille, että kun atuhat vuotta kuluu loppuun ja ihmiset alkavat jälleen kieltää Jumalansa, silloin minä säästän maata enää bvähän aikaa;

23 ja aloppu tulee, ja taivas ja maa hävitetään, ja ne bkatoavat, ja on oleva uusi taivas ja cuusi maa.

24 Sillä kaikki vanha akatoaa, ja kaikki tulee uudeksi, jopa taivas ja maa ja kaikki niiden täyteys, sekä ihmiset että eläimet, ilman linnut ja meren kalat;

25 eikä yksikään ahiuskarva eikä rahtu mene hukkaan, sillä se on minun kätteni tekoa.

26 Mutta katso, totisesti minä sanon teille, että ennen kuin maa katoaa, aMikael, minun bylienkelini, soittaa cpasuunaansa, ja silloin kaikki dkuolleet heräävät, sillä heidän hautansa aukenevat, ja he etulevat esiin – niin, aivan kaikki.

27 Ja avanhurskaat kootaan minun boikealle puolelleni iankaikkiseen elämään, ja vasemmalla puolellani olevia jumalattomia minä häpeän tunnustaa omikseni Isän edessä;

28 sen tähden minä sanon heille: aMenkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen btuleen, joka on valmistettu cPerkeleelle ja hänen enkeleilleen.

29 Ja nyt, katso, minä sanon teille, etten minä ole milloinkaan julistanut omasta suustani, että he voisivat palata, sillä he eivät voi päästä sinne, amissä minä olen, sillä heillä ei ole voimaa.

30 Mutta muistakaa, ettei kaikkia minun tuomioitani ole annettu ihmisille; ja sellaisina kuin minun sanani ovat lähteneet minun suustani, sellaisina ne toteutuvat, niin että aensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi kaikessa, mitä minä olen luonut voimani sanalla, joka on minun Henkeni voima.

31 Sillä Henkeni voimalla minä olen aluonut ne; niin, kaiken, sekä bhengellisen että ajallisen –

32 ensiksi ahengellisen, toiseksi ajallisen, mikä on minun työni alku; ja vielä, ensiksi ajallisen ja toiseksi hengellisen, mikä on minun työni päätös.

33 Sanon tämän teille, jotta te ymmärtäisitte luonnollisesti; mutta minulle itselleni minun teoillani ei ole aloppua eikä alkua, mutta tämä annetaan teille, jotta ymmärtäisitte, koska te olette pyytäneet sitä minulta ja olette yhtä mieltä.

34 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että kaikki on minulle hengellistä, enkä minä ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia; en kenellekään ihmiselle enkä ihmislapsille; en Aadamille, teidän isällenne, jonka minä loin.

35 Katso, minä annoin hänelle hänen atahtonsa vapauden; ja minä annoin hänelle bkäskyn, mutta mitään ajallista käskyä minä en hänelle antanut, sillä minun käskyni ovat hengellisiä; ne eivät ole luonnollisia eivätkä ajallisia, eivät lihallisia eivätkä aistillisia.

36 Ja tapahtui, että koska aPerkele kiusasi Aadamia – sillä katso, Perkele oli Aadamin edessä, sillä hän oli bkapinoinut minua vastaan sanoen: Anna minulle ckunniasi, joka on minun dvoimani; ja myös ekolmasosan taivaan fjoukoista hän käänsi pois minusta niiden gtahdonvapauden vuoksi;

37 ja ne syöstiin alas, ja näin saivat alkunsa aPerkele ja hänen benkelinsä;

38 ja katso, heille on ollut paikka valmistettuna alusta asti, joka paikka on ahelvetti;

39 ja on välttämätöntä, että Perkele akiusaa ihmislapsia, tai muuten heillä ei olisi tahtonsa vapautta, sillä ellei heillä olisi milloinkaan bkarvasta, he eivät voisi tuntea makeaa –

40 sen tähden tapahtui, että Perkele kiusasi Aadamia, ja tämä söi akiellettyä hedelmää ja rikkoi käskyn, minkä vuoksi hänestä tuli Perkeleen tahdon balainen, koska hän antautui kiusaukseen.

41 Sen tähden minä, Herra Jumala, akarkotutin hänet bEedenin puutarhasta, luotani, hänen rikkomuksensa tähden, minkä vuoksi hän kuoli chengellisesti, mikä on ensimmäinen kuolema, tosiaankin tuo sama kuolema, joka on viimeinen dkuolema, joka on hengellinen ja joka julistetaan jumalattomille, kun minä sanon: Menkää pois, te ekirotut!

42 Mutta katso, minä sanon teille, että minä, Herra Jumala, soin Aadamille ja hänen jälkeläisilleen, etteivät he akuolisi ajallista kuolemaa, ennen kuin minä, Herra Jumala, lähettäisin benkeleitä julistamaan heille cparannusta ja dlunastusta uskon kautta eainosyntyisen Poikani nimeen.

43 Ja niin minä, Herra Jumala, säädin ihmiselle hänen akoetusaikansa, jotta hänet luonnollisen kuolemansa kautta bherätettäisiin ckuolemattomuudessa diankaikkiseen elämään, tosiaan kaikki, jotka uskovat;

44 ja ne, jotka eivät usko, iankaikkiseen atuomioon; sillä heitä ei voida lunastaa hengellisestä lankeemuksestaan, koska he eivät tee parannusta;

45 sillä he rakastavat pimeyttä eivätkä valoa, ja heidän atekonsa ovat pahoja, ja he saavat bpalkkansa siltä, jota he haluavat totella.

46 Mutta katso, minä sanon teille, että pienet alapset on blunastettu maailman perustamisesta asti minun Ainosyntyiseni kautta;

47 sen tähden he eivät voi tehdä syntiä, sillä Saatanalle ei ole annettu valtaa akiusata pieniä lapsia, ennen kuin he alkavat tulla bvastuullisiksi minun edessäni;

48 sillä heille annetaan niin kuin minä tahdon, minun oman mieleni mukaan, jotta heidän aisiensä kädestä voidaan vaatia suuria.

49 Ja vielä minä kysyn teiltä, että ketä sellaista, jolla on tieto, minä en olisi käskenyt tekemään parannusta.

50 Ja se, jolla ei ole aymmärrystä – minulle jää tehdäkseni, kuten on kirjoitettu. Enkä minä nyt julista teille enempää tällä kertaa. Aamen.