Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 1


Oppi ja liitot

Luku 1

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta 1. marraskuuta 1831 kirkon vanhinten erityiskonferenssissa, joka pidettiin Hiramissa Ohiossa. Herralta oli saatu monia ilmoituksia jo tätä ennen, ja niiden kokoaminen kirjan muodossa julkaistaviksi oli yksi konferenssissa hyväksytyistä pääasioista. Tämä luku käsittää Herran esipuheen tämän taloudenhoitokauden aikana annettuihin oppeihin, liittoihin ja käskyihin.

1–7 Varoituksen ääni kuuluu kaikille ihmisille. 8–16 Luopumus ja jumalattomuus edeltävät toista tulemista. 17–23 Joseph Smith on kutsuttu palauttamaan Herran totuudet ja voimat maan päälle. 24–33 Mormonin kirja on saatettu julki ja tosi kirkko on perustettu. 34–36 Rauha otetaan pois maan päältä. 37–39 Tutkikaa näitä käskyjä.

1 Kuule, oi sinä minun akirkkoni kansa, sanoo hänen äänensä, hänen, joka asuu korkeudessa ja jonka bsilmät katsovat kaikkia ihmisiä; niin, totisesti minä sanon: cKuulkaa, te kaukaiset kansat, ja te, jotka olette meren saarilla, kuunnelkaa yhdessä!

2 Sillä totisesti Herran aääni kuuluu kaikille ihmisille, eikä bkukaan välty siltä, eikä ole silmää, joka ei näe, eikä korvaa, joka ei kuule, eikä csydäntä, johon ei tunkeuduta.

3 Ja akapinalliset lävistetään paljolla murheella, sillä heidän pahat tekonsa bkuulutetaan talojen katoilta ja heidän salaiset tekonsa paljastetaan.

4 Ja varoituksen aääni kuuluu kaikille ihmisille niiden minun opetuslasteni suusta, jotka minä olen valinnut näinä bviimeisinä aikoina.

5 Ja he lähtevät maailmaan, eikä kukaan estä heitä, sillä minä, Herra, olen käskenyt heitä.

6 Katso, tämä on minun avaltuuteni ja minun palvelijoideni valtuutus ja minun esipuheeni niiden minun käskyjeni kirjaan, jotka minä olen antanut heille bjulkaistaviksi teille, oi maan asukkaat.

7 Ja nyt, apelätkää ja vapiskaa, oi te ihmiset, sillä se, mitä minä, Herra, olen säätänyt niissä, btäyttyy.

8 Ja totisesti minä sanon teille, että niille, jotka lähtevät maailmaan viemään tätä sanomaa maan asukkaille, annetaan valta asinetöidä sekä maan päällä että taivaassa epäuskoiset ja bkapinalliset,

9 niin, totisesti, sinetöidä heidät sitä aikaa varten, jolloin Jumalan aviha vuodatetaan määrättömänä bjumalattomien päälle,

10 sitä apäivää varten, jolloin Herra tulee bmaksamaan jokaiselle ihmiselle hänen ctekojensa mukaan ja dmittaamaan jokaiselle ihmiselle sen mitan mukaan, jolla hän on mitannut lähimmäiselleen.

11 Ja nyt, Herran ääni kuuluu maan ääriin, jotta kaikki, jotka tahtovat kuulla, voivat kuulla:

12 Valmistautukaa, valmistautukaa siihen, mikä on tuleva, sillä Herra on lähellä.

13 Ja Herran aviha on syttynyt, ja hänen bmiekkansa on pesty taivaassa, ja se on iskevä maan asukkaita.

14 Ja Herran akäsivarsi paljastetaan; ja tulee aika, jolloin ne, jotka eivät tahdo bkuulla Herran ääntä eivätkä hänen palvelijoidensa ääntä eivätkä ota cvarteen profeettojen ja apostolien sanoja, derotetaan pois kansan keskuudesta,

15 sillä he ovat apoikenneet minun btoimituksistani ja ovat crikkoneet minun dikuisen liittoni.

16 He eivät aetsi Herraa vakiinnuttaakseen hänen vanhurskauttaan, vaan jokainen kulkee bomaa ctietänsä ja oman jumalansa dkuvan perässä, jonka kuva on maailman kaltainen ja jonka olemus on epäjumalan olemus, joka evanhenee ja tuhoutuu fBabylonissa, tosiaankin suuressa Babylonissa, joka on kukistuva.

17 Sen tähden, koska minä, Herra, tiesin suuren onnettomuuden, joka kohtaisi maan aasukkaita, minä kutsuin palvelijaani Joseph Smith nuorempaa ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä

18 ja annoin käskyjä myös muille, jotta he julistaisivat näitä asioita maailmalle; ja kaikki tämä, jotta täyttyisi se, mistä profeetat ovat kirjoittaneet:

19 se, mikä maailmassa on aheikkoa, on tuleva esiin ja nujertava mahtavat ja voimakkaat, jottei ihminen neuvoisi lähimmäistään eikä bturvaisi lihan käsivarteen,

20 vaan jotta jokainen ihminen apuhuisi Jumalan, Herran, nimittäin maailman Vapahtajan, nimessä,

21 jotta myös usko lisääntyisi maan päällä,

22 jotta minun ikuinen aliittoni vahvistettaisiin,

23 jotta heikot ja avähäiset bjulistaisivat minun cevankeliumini täyteyttä maailman äärille ja kuninkaiden ja hallitsijoiden edessä.

24 Katso, minä olen Jumala ja olen sen puhunut; nämä akäskyt ovat minusta, ja ne on annettu minun palvelijoilleni heidän heikkoudessaan heidän bpuhetapansa mukaan, jotta he tulisivat cymmärrykseen,

25 ja sikäli kuin he ovat erehtyneet, se ilmoitettaisiin,

26 ja sikäli kuin he ovat etsineet aviisautta, heitä opetettaisiin,

27 ja sikäli kuin he ovat tehneet syntiä, heitä aojennettaisiin, jotta he tekisivät bparannuksen,

28 ja sikäli kuin he ovat olleet anöyriä, heitä vahvistettaisiin ja siunattaisiin korkeudesta ja he saisivat btietoa aika ajoin,

29 ja nefiläisten aikakirjan saatuaan, niin tosiaankin, palvelijani Joseph Smith nuorempi saisi kyvyn kääntää aMormonin kirjan Jumalan armosta, Jumalan voimalla,

30 ja myös ne, joille nämä käskyt on annettu, saisivat avoiman laskea tämän bkirkon perustuksen ja tuoda sen esiin, pois hämärästä ja pois cpimeydestä, koko maan päällä ainoan toden ja elävän dkirkon, johon minä, Herra, olen emieltynyt, puhuen kirkosta yleensä enkä yksilöistä.

31 Sillä minä, Herra, en voi suvaita asyntiä vähäisimmässäkään määrin.

32 Kuitenkin sille, joka tekee parannuksen ja pitää Herran käskyt, annetaan aanteeksi,

33 ja siltä, joka ei tee aparannusta, siltä botetaan sekin valo, jonka hän on saanut, sillä ei minun cHenkeni ainaisesti dkiistele ihmisen kanssa, sanoo Herra Sebaot.

34 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, oi maan asukkaat: Minä, Herra, tahdon ilmaista nämä asiat akaikelle lihalle,

35 sillä minä en aerottele ihmisiä ja tahdon kaikkien ihmisten tietävän, että se baika tulee joutuin – hetki ei ole vielä mutta on käsillä – jolloin crauha otetaan pois maan päältä ja dPerkeleellä on valta omaan valtakuntaansa.

36 Ja myös Herralla on valta apyhiinsä, ja hän bhallitsee heidän ckeskuudessaan ja tulee alas dtuomitsemaan eIdumeaa eli maailmaa.

37 Tutkikaa näitä akäskyjä, sillä ne ovat todet ja luotettavat, ja kaikki niissä olevat profetiat ja blupaukset täyttyvät.

38 Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, enkä minä puolustele itseäni, ja vaikka taivaat ja maa katoavat, minun asanani ei katoa vaan btoteutuu täysin; olipa se puhuttu minun omalla cäänelläni tai minun dpalvelijoideni äänellä, se on esama.

39 Sillä katso ja näe, Herra on Jumala, ja aHenki todistaa, ja todistus on tosi, ja btotuus pysyy aina ja ikuisesti. Aamen.