Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 111


Luku 111

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Salemissa Massachusettsissa 6. elokuuta 1836. Kirkon johtajat olivat tuolloin raskaissa veloissa palvelutyössä tekemiensä töiden vuoksi. Kuultuaan, että heidän saatavillaan olisi Salemissa suuri rahasumma, profeetta, Sidney Rigdon, Hyrum Smith ja Oliver Cowdery matkustivat sinne Kirtlandista Ohiosta ottamaan selkoa tästä väitteestä sekä saarnaamaan evankeliumia. Veljet saattoivat päätökseen useita kirkon asioita ja saarnasivat jonkin verran. Kun kävi ilmeiseksi, ettei rahaa ollut saatavissa, he palasivat Kirtlandiin. Useat merkittävät taustatekijät kuvastuvat tämän ilmoituksen sanoista.

1–5 Herra pitää huolen palvelijoidensa ajallisista tarpeista. 6–11 Hän kohtelee Siionia armollisesti ja järjestää kaiken palvelijoidensa parhaaksi.

1 Minä, Herra, teidän Jumalanne, en ole tyytymätön teidän tälle matkalle lähtönne vuoksi teidän mielettömyyksistänne huolimatta.

2 Minulla on tässä kaupungissa paljon aarteita teille Siionin hyväksi ja tässä kaupungissa paljon ihmisiä, jotka minä kokoan pois oikeaan aikaan Siionin hyväksi teidän avullanne.

3 Sen tähden on tarpeen, että tutustutte tämän kaupungin ihmisiin, kuten teitä johdatetaan ja kuten teille annetaan.

4 Ja on tapahtuva oikeaan aikaan, että minä annan tämän kaupungin teidän käsiinne, niin että teillä on valtaa siihen nähden siinä määrin, etteivät sen asukkaat saa selville teidän aikeitanne; ja sen rikkaus, mitä tulee kultaan ja hopeaan, on oleva teidän.

5 Älkää olko huolissanne aveloistanne, sillä minä annan teille kykyä maksaa ne.

6 Älkää olko huolissanne Siionista, sillä minä kohtelen sitä armollisesti.

7 Viipykää tässä paikassa ja ympäröivillä seuduilla;

8 ja paikka, jossa teidän tahtoni mukaan tulee enimmäkseen viipyä, ilmaistaan teille minun Henkeni arauhalla ja voimalla, jotka virtaavat teihin.

9 Tämän paikan voitte saada vuokraamalla. Ja tiedustelkaa uutterasti tämän kaupungin vanhoista asukkaista ja perustajista;

10 sillä tässä kaupungissa on teille enemmän kuin yksi aarre.

11 Ja nyt, olkaa aviisaita kuin käärmeet mutta kuitenkin ilman syntiä, niin minä järjestän kaiken teidän bparhaaksenne niin pian kuin kykenette ottamaan sen vastaan. Aamen.