Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 43


Luku 43

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa helmikuussa 1831. Ihmiset, jotka väittivät valheellisesti saavansa ilmoituksia, aiheuttivat tänä aikana hämmennystä joidenkuiden kirkon jäsenten keskuudessa. Profeetta kysyi Herralta ja sai tämän kirkon vanhimmille osoitetun sanoman. Alkuosassa käsitellään kirkon hallinnon asioita; loppuosa sisältää varoituksen, joka vanhinten tulee antaa maan kansakunnille.

1–7 Ilmoitukset ja käskyt tulevat ainoastaan sen kautta, joka on nimitetty. 8–14 Pyhät pyhitetään, kun he toimivat kaikessa pyhyydessä Herran edessä. 15–22 Vanhimmat lähetetään maailmaan huutamaan parannusta ja valmistamaan ihmisiä Herran suurta päivää varten. 23–28 Herra kutsuu ihmisiä omalla äänellään ja luonnonvoimilla. 29–35 Tuhatvuotinen valtakunta tulee, ja Saatana pannaan kahleisiin.

1 Oi, kuulkaa, te minun kirkkoni vanhimmat, ja kallistakaa korvanne sanoille, jotka minä puhun teille.

2 Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että te olette saaneet käskyn alaiksi minun kirkolleni hänen kauttaan, jonka minä olen nimittänyt teille ottamaan vastaan bkäskyjä ja ilmoituksia minun kädestäni.

3 Ja tämä tietäkää varmasti, että teille ei ole nimitetty ketään muuta vastaanottamaan käskyjä ja ilmoituksia, ennen kuin hänet otetaan, jos hän apysyy minussa.

4 Mutta totisesti, totisesti minä sanon teille, aettei ketään muuta nimitetä tämän lahjan saajaksi muuten kuin hänen kauttaan, sillä jos se otetaan häneltä, hänellä ei ole muuta valtaa kuin nimittää toinen sijaansa.

5 Ja tämä olkoon lakina teille, että te ette saa ottaa vastaan opetuksia keneltäkään, joka tulee teidän eteenne, ilmoituksina ettekä käskyinä;

6 ja tämän minä annan teille, jottei teitä aeksytettäisi, jotta tietäisitte, että ne eivät ole minusta.

7 Sillä totisesti minä sanon teille, että se, joka on minun aasettamani, tulee sisään bportista, ja hänet asetetaan, kuten minä olen sanonut teille aikaisemmin, opettamaan niitä ilmoituksia, jotka te olette saaneet ja saatte hänen kauttaan, jonka minä olen nimittänyt.

8 Ja nyt, katso, minä annan teille käskyn, että kun te olette kokoontuneet yhteen, teidän tulee aopettaa ja rakentaa toisianne, jotta tietäisitte, kuinka toimia ja johtaa minun kirkkoani, kuinka noudattaa minun antamieni lain ja käskyjen kohtia.

9 Ja siten te saatte opetusta minun kirkkoni laissa ja tulette apyhitetyiksi siitä, mitä olette saaneet, ja teidän tulee sitoutua toimimaan kaikessa pyhyydessä minun edessäni –

10 niin että sikäli kuin teette niin, atuotatte kunniaa sille valtakunnalle, jonka olette saaneet. Sikäli kuin ette tee niin, sekin, mitä olette saaneet, botetaan pois.

11 Puhdistakaa pois apahuus, jota keskuudessanne on; pyhittäytykää minun edessäni;

12 ja jos te haluatte valtakunnan kirkkauksia, nimittäkää palvelijani Joseph Smith nuorempi ja atukekaa häntä minun edessäni uskon rukouksin.

13 Ja vielä minä sanon teille, että jos te haluatte valtakunnan asalaisuuksia, antakaa hänelle ruokaa ja vaatteita ja mitä hän tarvitseekin täyttääkseen työn, jonka minä olen käskenyt hänen tehdä;

14 ja ellette te tee sitä, hän jää niiden luokse, jotka ovat ottaneet hänet vastaan, jotta minä voin pitää itselläni apuhtaan kansan edessäni.

15 Vielä minä sanon: Kuulkaa, te minun kirkkoni vanhimmat, jotka minä olen nimittänyt: Teitä ei ole lähetetty maailmaan opetettaviksi vaan aopettamaan ihmislapsille asioita, jotka minä olen pannut teidän käsiinne bHenkeni voimalla;

16 ja teidän on saatava aopetusta korkeudesta. bPyhittäytykää, niin teille cannetaan voima voidaksenne antaa, niin kuin minä olen puhunut.

17 Kuulkaa, sillä katso, Herran asuuri bpäivä on käsillä.

18 Sillä päivä tulee, jolloin Herra antaa aäänensä kuulua taivaasta; taivaat bjärkkyvät ja maa cvapisee ja Jumalan dpasuuna soi pitkään ja kuuluvasti ja sanoo nukkuville kansakunnille: Te pyhät, enouskaa ylös elämään; te synnintekijät, fjääkää gnukkumaan, kunnes minä kutsun jälleen.

19 Vyöttäkää sen tähden kupeenne, ettei teitä tavattaisi jumalattomien keskuudesta.

20 Korottakaa äänenne älkääkä arkailko. Kutsukaa kansakuntia parannukseen, sekä vanhoja että nuoria, sekä orjia että vapaita, sanoen: Valmistautukaa Herran suurta päivää varten;

21 sillä jos minä, joka olen ihminen, korotan ääneni ja kutsun teitä parannukseen ja te vihaatte minua, mitä te sanotte, kun tulee päivä, jolloin aukkoset antavat äänensä kuulua maan ääristä puhuen kaikkien elävien korville, sanoen: Tehkää parannus ja valmistautukaa Herran suurta päivää varten?

22 Niin, ja vielä, kun salamat kiitävät idästä länteen ja antavat äänensä kuulua kaikille eläville ja panevat kaikkien kuulevien korvat soimaan sanoen nämä sanat: Tehkää parannus, sillä Herran suuri päivä on tullut?

23 Ja vielä, Herra antaa äänensä kuulua taivaasta sanoen: Kuunnelkaa, oi te maan kansakunnat, ja kuulkaa sen Jumalan sanat, joka on tehnyt teidät.

24 Oi, te maan kansakunnat, miten monesti olenkaan tahtonut koota teidät yhteen, niin kuin akanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te bette tahtoneet!

25 Miten monesti olenkaan akutsunut teitä bpalvelijoideni suulla ja enkelien cpalveluksella ja omalla äänelläni ja ukkosten äänellä ja salamoiden äänellä ja myrskyjen äänellä ja maanjäristysten äänellä ja suurien raemyrskyjen ja dnälänhätien ja kaikenlaisten ruttotautien äänellä ja kovalla pasuunan äänellä ja tuomion äänellä ja earmon äänellä kaiken päivää sekä kirkkauden ja kunnian ja iankaikkisen elämän rikkauksien äänellä ja olisin pelastanut teidät fikuisella pelastuksella, mutta te ette tahtoneet!

26 Katso, päivä on tullut, jolloin minun suuttumukseni vihan malja on täysi.

27 Katso, totisesti minä sanon teille, että nämä ovat Herran, teidän Jumalanne, sanoja.

28 Tehkää sen tähden työtä, atehkää työtä minun viinitarhassani viimeisen kerran – viimeisen kerran kutsukaa maan asukkaita.

29 Sillä hyväksi näkemänäni aikana minä atulen maan päälle tuomitsemaan, ja minun kansani lunastetaan, ja se hallitsee minun kanssani maan päällä.

30 Sillä suuri atuhatvuotinen valtakunta, josta minä olen puhunut palvelijoideni suulla, tulee.

31 Sillä aSaatana pannaan bkahleisiin, ja kun hänet päästetään jälleen irti, hän hallitsee vain cvähän aikaa, ja sitten tulee maailman dloppu.

32 Ja se, joka elää avanhurskaasti, bmuutetaan silmänräpäyksessä, ja maa katoaa ikään kuin tulessa.

33 Ja jumalattomat joutuvat sammumattomaan atuleen, eikä heidän loppuaan tiedä kukaan ihminen maan päällä eikä saa koskaan tietääkään, ennen kuin he tulevat minun eteeni btuomittaviksi.

34 Kuulkaa näitä sanoja. Katso, minä olen Jeesus Kristus, maailman aVapahtaja. bVaalikaa näitä asioita sydämessänne ja antakaa iankaikkisuuden cvakavien totuuksien dviipyä emielessänne.

35 Olkaa avakaita. Pitäkää kaikki minun käskyni. Aivan niin. Aamen.