Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 7


Luku 7

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829, kun he kysyivät urimin ja tummimin kautta, oliko rakas opetuslapsi Johannes jäänyt lihaan vai oliko hän kuollut. Ilmoitus on käännös kirjoituksesta, jonka Johannes teki pergamenttiin ja jonka hän itse kätki.

1–3 Rakas Johannes saa elää, kunnes Herra tulee. 4–8 Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella on hallussaan evankeliumin avaimet.

1 Ja Herra sanoi minulle: Johannes, rakkaani, mitä sinä haluat? Sillä jos sinä pyydät, mitä tahdot, se suodaan sinulle.

2 Ja minä sanoin hänelle: Herra, anna minulle valta kuoleman yli, niin että saan elää ja tuoda sieluja sinun luoksesi.

3 Ja Herra sanoi minulle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Koska haluat tätä, saat jäädä, kunnes minä tulen kirkkaudessani, ja saat profetoida kansakunnille, suvuille, kielille ja kansoille.

4 Ja tästä syystä Herra sanoi Pietarille: Jos minä tahdon, että hän jää, kunnes minä tulen, mitä se sinulle kuuluu? Sillä hän pyysi minulta, että hän voisi johdattaa sieluja minun luokseni, mutta sinä pyysit, että voisit tulla joutuin minun luokseni minun valtakuntaani.

5 Minä sanon sinulle, Pietari, että tämä oli hyvä toive, mutta minun rakkaani on halunnut, että hän saisi vielä tehdä ihmisten keskuudessa enemmän eli suuremman työn kuin hän on aikaisemmin tehnyt.

6 Niin, hän on ryhtynyt suurempaan työhön; sen tähden minä teen hänestä kuin leimuavan liekin ja palvelevan enkelin; hän on palveleva niitä, jotka ovat pelastuksen perijöitä ja jotka asuvat maan päällä.

7 Ja minä asetan sinut palvelemaan häntä ja veljeäsi Jaakobia, ja teille kolmelle minä annan tämän voiman ja tämän palvelutyön avaimet, kunnes minä tulen.

8 Totisesti minä sanon sinulle, että teille molemmille suodaan teidän halunne mukaan, sillä te molemmat iloitsette siitä, mitä olette halunneet.