Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 7


Luku 7

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829, kun he kysyivät urimin ja tummimin kautta, oliko rakas opetuslapsi Johannes jäänyt lihaan vai oliko hän kuollut. Ilmoitus on käännös kirjoituksesta, jonka Johannes teki pergamenttiin ja jonka hän itse kätki.

1–3 Rakas Johannes saa elää, kunnes Herra tulee. 4–8 Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella on hallussaan evankeliumin avaimet.

1 Ja Herra sanoi minulle: aJohannes, rakkaani, mitä sinä bhaluat? Sillä jos sinä pyydät, mitä tahdot, se suodaan sinulle.

2 Ja minä sanoin hänelle: Herra, anna minulle valta akuoleman yli, niin että saan elää ja tuoda sieluja sinun luoksesi.

3 Ja Herra sanoi minulle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Koska haluat tätä, saat ajäädä, kunnes minä tulen bkirkkaudessani, ja saat cprofetoida kansakunnille, suvuille, kielille ja kansoille.

4 Ja tästä syystä Herra sanoi Pietarille: Jos minä tahdon, että hän jää, kunnes minä tulen, mitä se sinulle kuuluu? Sillä hän pyysi minulta, että hän voisi johdattaa sieluja minun luokseni, mutta sinä pyysit, että voisit tulla joutuin minun luokseni minun avaltakuntaani.

5 Minä sanon sinulle, Pietari, että tämä oli hyvä toive, mutta minun rakkaani on halunnut, että hän saisi vielä tehdä ihmisten keskuudessa enemmän eli suuremman työn kuin hän on aikaisemmin tehnyt.

6 Niin, hän on ryhtynyt suurempaan työhön; sen tähden minä teen hänestä kuin leimuavan liekin ja apalvelevan enkelin; hän on palveleva niitä, jotka ovat pelastuksen bperijöitä ja jotka asuvat cmaan päällä.

7 Ja minä asetan sinut palvelemaan häntä ja veljeäsi Jaakobia, ja teille kolmelle minä annan tämän voiman ja tämän palvelutyön aavaimet, kunnes minä tulen.

8 Totisesti minä sanon sinulle, että teille molemmille suodaan teidän halunne mukaan, sillä te molemmat ailoitsette siitä, mitä olette halunneet.