Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 23


Luku 23

Viiden ilmoituksen sarja, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa huhtikuussa 1830 Oliver Cowderylle, Hyrum Smithille, Samuel H. Smithille, Joseph Smith vanhemmalle ja Joseph Knight vanhemmalle. Koska mainitut viisi henkilöä halusivat vilpittömästi saada tietää omat velvollisuutensa, profeetta kysyi Herralta ja sai ilmoituksen kullekin henkilölle.

1–7 Nämä varhaiset opetuslapset kutsutaan saarnaamaan, kehottamaan ja vahvistamaan kirkkoa.

1 Katso, minä puhun sinulle, Oliver, muutaman sanan. Katso, sinä olet siunattu etkä ole tuomion alainen. Mutta varo aylpeyttä, ettet joutuisi bkiusaukseen.

2 Tee kutsumuksesi tunnetuksi kirkolle sekä maailman edessä, niin sydämesi avataan saarnataksesi totuutta vastedes ja ikuisesti. Aamen.

3 Katso, minä puhun sinulle, Hyrum, muutaman sanan; sillä et sinäkään ole tuomion alainen, ja sinun sydämesi on avoin ja kielesi kirvonnut; ja sinun kutsumuksesi on kehottaa ja avahvistaa kirkkoa jatkuvasti. Sen tähden sinulla on velvollisuus kirkkoa kohtaan ikuisesti, ja tämä sinun perheesi vuoksi. Aamen.

4 Katso, minä puhun muutaman sanan sinulle, aSamuel; sillä et sinäkään ole tuomion alainen, ja sinun kutsumuksesi on kehottaa ja vahvistaa kirkkoa; eikä sinua ole vielä kutsuttu saarnaamaan maailman edessä. Aamen.

5 Katso, minä puhun muutaman sanan sinulle, Joseph; sillä et sinäkään ole tuomion alainen, ja myös sinun kutsumuksesi on kehottaa ja vahvistaa kirkkoa; ja tämä on sinun velvollisuutesi vastedes ja ikuisesti. Aamen.

6 Katso, minä ilmaisen sinulle, Joseph Knight, näillä sanoilla, että sinun on otettava aristisi, mihin sisältyy, että sinun täytyy brukoilla cääneen maailman edessä sekä salassa ja perheesi parissa ja ystäviesi keskuudessa ja kaikkialla.

7 Ja katso, sinun velvollisuutenasi on aliittyä tosi kirkkoon ja kehottaa puheellasi jatkuvasti, jotta saisit työmiehen palkan. Aamen.