Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 109


Luku 109

Rukous, joka esitettiin temppelin vihkiäisissä Kirtlandissa Ohiossa 27. maaliskuuta 1836. Profeetan kirjoittaman maininnan mukaan tämä rukous annettiin hänelle ilmoituksen kautta.

1–5 Kirtlandin temppeli rakennettiin paikaksi, johon Ihmisen Poika voi tulla. 6–21 Se olkoon rukouksen, paaston, uskon, opin, kirkkauden ja järjestyksen huone ja Jumalan huone. 22–33 Parannusta tekemättömät ihmiset, jotka vastustavat Herran kansaa, saatettakoon häpeään. 34–42 Pyhät lähtekööt voimassa maailmaan kokoamaan vanhurskaita Siioniin. 43–53 Pyhät pelastettakoon niistä kauheuksista, jotka vuodatetaan jumalattomien päälle viimeisinä aikoina. 54–58 Kansakuntia ja kansoja ja kirkkoja valmistettakoon evankeliumia varten. 59–67 Juutalaiset, lamanilaiset ja koko Israel lunastettakoon. 68–80 Pyhät kruunattakoon kirkkaudella ja kunnialla, ja he saakoot iankaikkisen pelastuksen.

1 aKiitos olkoon sinun nimellesi, oi Herra, Israelin Jumala, joka pidät bliiton ja osoitat armoa palvelijoillesi, jotka vaeltavat oikeamielisesti sinun edessäsi koko sydämestään –

2 sinä, joka olet käskenyt palvelijoidesi arakentaa huoneen nimellesi tähän paikkaan [Kirtlandiin].

3 Ja nyt sinä näet, oi Herra, että palvelijasi ovat tehneet sinun käskysi mukaan.

4 Ja nyt me pyydämme sinua, pyhä Isä, Jeesuksen Kristuksen, oman Poikasi, nimessä, jonka nimessä ainoastaan pelastus voidaan suoda ihmislapsille, me pyydämme sinua, oi Herra, hyväksymään tämän ahuoneen, meidän, palvelijoidesi, kätten btyön, jonka sinä käskit meidän rakentaa.

5 Sillä sinä tiedät, että me olemme tehneet tämän työn suuressa ahdingossa; ja köyhyydessämme me olemme antaneet omaisuudestamme rakentaaksemme ahuoneen sinun nimellesi, jotta Ihmisen Pojalla olisi paikka ilmaista itsensä kansallensa.

6 Ja kuten olet sanonut meille annetussa ailmoituksessa, jossa kutsuit meitä ystäviksesi ja sanoit: Kutsukaa koolle juhlakokouksenne, kuten minä olen käskenyt teitä.

7 Ja koska kaikilla ei ole uskoa, etsikää uutterasti ja opettakaa toisillenne viisauden sanoja; niin, etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja; etsikää oppia vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta;

8 järjestäytykää; valmistakaa kaikki tarpeellinen; ja perustakaa huone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone;

9 jotta tulisitte sisään Herran nimessä, jotta menisitte ulos Herran nimessä; jotta kaikki tervehdyksenne olisivat Herran nimessä Korkeimmalle kohotetuin käsin.

10 Ja nyt, pyhä Isä, me pyydämme sinua auttamaan meitä, sinun kansaasi, armollasi, kun kutsumme koolle juhlakokouksemme, jotta se pidettäisiin sinun kunniaksesi ja sinun, Jumalan, hyväksymänä

11 ja sellaisella tavalla, että meidät havaittaisiin arvollisiksi sinun silmissäsi, niin että alupaukset, jotka olet antanut meille, kansallesi, meille annetuissa ilmoituksissa, täyttyvät,

12 niin että sinun akirkkautesi asettuisi kansasi päälle ja tämän huoneesi päälle, jonka me nyt omistamme sinulle, jotta se olisi pyhitetty ja vihitty pyhäksi ja jotta sinun pyhä kirkkautesi olisi alati tässä huoneessa

13 ja jotta kaikki ihmiset, jotka astuvat Herran huoneen kynnyksen yli, tuntisivat sinun voimasi ja tuntisivat, että heidän on pakko tunnustaa, että sinä olet pyhittänyt sen ja että se on sinun huoneesi, sinun pyhyytesi sija.

14 Ja suo, pyhä Isä, että kaikille niille, jotka palvelevat tässä huoneessa, opetettaisiin viisauden sanoja parhaista kirjoista ja että he etsisivät oppia vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta, kuten sinä olet sanonut,

15 ja että he kasvaisivat sinussa ja saisivat Pyhän Hengen täyteyden ja järjestäytyisivät sinun lakiesi mukaan ja valmistautuisivat saamaan kaiken tarpeellisen

16 ja että tämä huone olisi rukoushuone, paastohuone, uskon huone, kirkkauden ja Jumalan huone, tosiaankin sinun huoneesi,

17 että kansasi tulisi sisään tähän huoneeseen aina Herran nimessä,

18 että se menisi ulos tästä huoneesta aina Herran nimessä

19 ja että se tervehtisi aina Herran nimessä pyhin, Korkeimmalle kohotetuin käsin

20 ja ettei minkään aepäpuhtaan sallita tulla sinun huoneeseesi saastuttamaan sitä;

21 ja kun sinun kansasi rikkoo, ketkä tahansa siitä, että he tekisivät joutuin parannuksen ja palaisivat sinun luoksesi ja saisivat suosion sinun silmissäsi ja heille palautettaisiin ne siunaukset, jotka sinä olet säätänyt vuodatettaviksi niiden päälle, jotka akunnioittavat sinua huoneessasi.

22 Ja me pyydämme sinua, pyhä Isä, että sinun palvelijasi lähtisivät maailmaan tästä huoneesta varustettuina sinun voimallasi ja että sinun nimesi olisi heidän päällänsä ja sinun kirkkautesi ympäröisi heitä ja sinun aenkelisi varjelisivat heitä

23 ja että he veisivät tästä paikasta sangen suurta ja loistavaa sanomaa maan aääriin totuudessa, jotta he tietäisivät, että tämä on sinun työtäsi ja että sinä olet ojentanut kätesi toteuttaaksesi sen, mitä sinä olet puhunut profeettojen suulla viimeisistä ajoista.

24 Me pyydämme sinua, pyhä Isä, vahvistamaan kansaa, joka palvelee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema tässä sinun huoneessasi, kaikkien sukupolvien ajan ja iankaikkisesti,

25 ettei mikään sitä vastaan ataottu ase tehoa, että se, joka sille bkuoppaa kaivaa, itse siihen lankeaa,

26 ettei millään jumalattomalla liitolla ole voimaa nousta ja avoittaa sinun kansaasi, jonka päälle sinun bnimesi pannaan tässä huoneessa;

27 ja jos jokin kansa nousee tätä kansaa vastaan, että sinun vihasi syttyisi sitä vastaan;

28 ja jos se lyö tätä kansaa, että sinä lyöt sitä, että sinä kamppailet kansasi puolesta kuten teit taistelun aikana, niin että se voitaisiin pelastaa kaikkien vihollistensa käsistä.

29 Me pyydämme sinua, pyhä Isä, hämmentämään ja hämmästyttämään ja saattamaan häpeään ja ymmälle kaikki ne, jotka ovat levittäneet valheellisia tietoja laajalti ympäri maailman sinun palvelijaasi tai palvelijoitasi vastaan, elleivät he tee parannusta, kun ikuista evankeliumia julistetaan heidän korviinsa,

30 ja että kaikki heidän tekonsa raukeaisivat tyhjiin ja ne pyyhittäisiin pois arakeilla ja tuomioilla, jotka sinä lähetät heille vihassasi, jotta bvalehtelu ja panettelu sinun kansaasi vastaan lakkaisi.

31 Sillä sinä tiedät, oi Herra, että palvelijasi ovat olleet viattomia sinun edessäsi todistaessaan sinun nimestäsi, minkä vuoksi he ovat kärsineet näistä,

32 sen tähden me vetoamme sinun edessäsi päästäksemme täysin ja kokonaan tämän aikeen alta;

33 murra se, oi Herra; murra se palvelijoidesi niskasta voimallasi, niin että me voimme nousta tämän sukupolven keskuudessa ja tehdä sinun työtäsi.

34 Oi Jehova, ole armollinen tälle kansalle, ja koska kaikki ihmiset tekevät asyntiä, anna anteeksi kansasi rikkomukset ja pyyhittäköön ne pois ainiaaksi.

35 Sinun palvelijoidesi avoitelu sinetöitäköön heidän päällensä voimalla korkeudesta.

36 Tapahtukoon se heille kuten ihmisille helluntaipäivänä; vuodatettakoon akielillä puhumisen lahja sinun kansasi päälle, nimittäin bjakautuneita kieliä, kuin tulesta, ja niiden tulkitsemisen lahja.

37 Ja täytettäköön huoneesi sinun akirkkaudellasi kuin kohisevalla rajulla tuulella.

38 Pue palvelijoidesi päälle liiton atodistus, niin että kun he lähtevät maailmaan julistamaan sinun sanaasi, he voivat bsinetöidä lain ja valmistaa sinun pyhiesi sydämiä kaikkiin niihin tuomioihin, jotka sinä vihassasi lähetät cmaan asukkaiden päälle heidän rikkomustensa vuoksi, niin ettei sinun kansasi lannistuisi ahdingon aikana.

39 Ja mihin kaupunkiin palvelijasi menevätkin, ja tuon kaupungin asukkaat ottavat vastaan heidän todistuksensa, sinun rauhasi ja sinun pelastuksesi olkoot tuon kaupungin yllä, niin että he voivat koota tuosta kaupungista vanhurskaat, niin että nämä voivat tulla aSiioniin tai sen vaarnoihin, sinun määräämiisi paikkoihin, ikuisen ilon lauluin;

40 ja ennen kuin tämä toteutuu, älä anna tuomioidesi kohdata tuota kaupunkia.

41 Ja mihin kaupunkiin palvelijasi menevätkin, eivätkä tuon kaupungin asukkaat ota vastaan palvelijoidesi todistusta ja palvelijasi kehottavat heitä pelastautumaan tästä kieroutuneesta sukupolvesta, tapahtukoon tuolle kaupungille sen mukaan, mitä olet puhunut profeettojesi suulla.

42 Mutta pelasta, oi Jehova, pyydämme sinua, palvelijasi heidän käsistään ja puhdista heidät heidän verestään.

43 Oi Herra, me emme iloitse lähimmäistemme tuhosta; heidän asielunsa ovat kallisarvoisia sinun edessäsi,

44 mutta sinun sanasi täytyy toteutua. Auta palvelijoitasi sanomaan aarmosi avulla: Tapahtukoon sinun tahtosi, oi Herra, eikä meidän.

45 Me tiedämme, että sinä olet puhunut profeettojesi suulla kauhistavia asioita jumalattomista aviimeisinä aikoina – että sinä vuodatat tuomiosi määrättöminä;

46 sen tähden, oi Herra, pelasta kansasi jumalattomien onnettomuudesta; anna palvelijoidesi sinetöidä laki ja sitoa todistus, jotta he olisivat valmistautuneita palamisen päivää varten.

47 Me pyydämme sinua, pyhä Isä, muistamaan niitä, jotka Jacksonin piirikunnan asukkaat Missourissa ovat ajaneet pois heidän perintömailtaan, ja murra, oi Herra, tämä ahdingon ies, joka on pantu heidän päällensä.

48 Sinä tiedät, oi Herra, että jumalattomat ihmiset ovat sortaneet ja ahdistaneet heitä paljon; ja meidän sydämemme avuotaa murheesta heidän raskaiden kuormiensa tähden.

49 Oi Herra, akuinka kauan sallit tämän kansan kärsiä tätä ahdinkoa ja sen viattomien huutojen nousta ylös korviisi ja heidän bverensä tulla ylös todistukseksi sinun eteesi osoittamatta todistustasi heidän puolestaan.

50 Ole aarmollinen, oi Herra, jumalattomille joukoille, jotka ovat ajaneet kansaasi, jotta ne lakkaisivat ryöstämästä, jotta ne tekisivät parannuksen synneistään, mikäli parannus on mahdollinen,

51 mutta elleivät ne halua, paljasta käsivartesi, oi Herra, ja alunasta se, minkä määräsit Siioniksi kansallesi.

52 Ja ellei toisin voi olla, jottei kansasi asia raukeaisi tyhjiin sinun edessäsi, vihasi syttyköön ja suuttumuksesi kohdatkoon niitä, niin että ne häviävät juurineen ja oksineen taivaan alta,

53 mutta sikäli kuin ne tekevät parannuksen, sinä olet laupias ja armollinen ja käännät pois vihasi, kun katsot Voideltusi kasvoja.

54 Ole armollinen, oi Herra, kaikille maan kansakunnille; ole armollinen maamme hallitusmiehille; vahvistukoot ikuisesti ne periaatteet, joita isämme puolustivat sangen kunniallisesti ja jalomielisesti, nimittäin maamme aperustuslaki.

55 Muista maan kuninkaita, ruhtinaita, ylhäisiä ja mahtavia ja kaikkia ihmisiä ja kirkkoja, kaikkia maan köyhiä, tarvitsevia ja ahdistettuja,

56 jotta heidän sydämensä pehmenisivät, kun palvelijasi lähtevät sinun huoneestasi, oi Jehova, todistamaan sinun nimestäsi; jotta heidän ennakkoluulonsa väistyisivät atotuuden tieltä ja sinun kansasi saisi suosion kaikkien silmissä;

57 jotta kaikki maan ääret tietäisivät, että me, palvelijasi, olemme akuulleet äänesi ja että sinä olet lähettänyt meidät;

58 jotta kaikkien näiden joukosta palvelijasi, Jaakobin pojat, voivat koota vanhurskaat rakentamaan pyhää kaupunkia sinun nimellesi, kuten olet käskenyt heitä.

59 Me pyydämme sinua perustamaan Siioniin muita avaarnoja tämän lisäksi, jonka olet perustanut, niin että kansasi bkokoaminen voi vieriä eteenpäin sangen voimallisesti ja mahtavasti, niin että työsi voidaan päättää cäkkiä vanhurskaasti.

60 Nyt nämä sanat, oi Herra, me olemme puhuneet sinun edessäsi ilmoituksista ja käskyistä, jotka sinä olet antanut meille, jotka samastetaan apakanoihin.

61 Mutta sinä tiedät, että sinulla on suuri rakkaus Jaakobin lapsia kohtaan, jotka ovat olleet hajallaan vuorilla pitkän aikaa pilvisenä ja synkkänä päivänä.

62 Sen tähden me pyydämme sinua olemaan armollinen Jaakobin lapsille, jotta aJerusalemia voidaan alkaa lunastaa tästä hetkestä lähtien

63 ja orjuuden iestä voidaan alkaa murtaa aDaavidin huoneelta

64 ja aJuudan lapset voivat alkaa palata bmaihin, jotka sinä annoit Abrahamille, heidän isälleen.

65 Ja akäännytä Jaakobin bjäännökset, joita on kirottu ja lyöty rikkomustensa tähden, villistä ja raa’asta tilastaan ikuisen evankeliumin täyteyteen,

66 jotta he laskisivat maahan verenvuodatusaseensa ja lopettaisivat kapinansa.

67 Ja tulkoot kaikki aIsraelin hajotetut jäännökset, jotka on ajettu maan ääriin, totuuden tuntemiseen, uskokoot Messiaaseen ja tulkoot lunastetuiksi sorrosta ja riemuitkoot sinun edessäsi.

68 Oi Herra, muista palvelijaasi Joseph Smith nuorempaa ja kaikkia hänen ahdinkojaan ja vainojaan – että hän on tehnyt aliiton bJehovan kanssa ja vannonut valan sinulle, oi Jaakobin väkevä Jumala – ja käskyjä, jotka sinä olet antanut hänelle, ja että hän on pyrkinyt vilpittömästi tekemään sinun tahtosi.

69 Ole armollinen, oi Herra, hänen vaimolleen ja lapsilleen, jotta heidät korotettaisiin sinun edessäsi ja sinun hoivaava kätesi varjelisi heitä.

70 Ole armollinen kaikille heidän alähiomaisilleen, niin että heidän ennakkoluulonsa murtuisivat ja huuhtoutuisivat pois kuin tulvan vieminä; niin että he kääntyisivät ja heidät lunastettaisiin Israelin mukana ja he tietäisivät, että sinä olet Jumala.

71 Muista, oi Herra, presidenttejä, tosiaankin kutakin kirkkosi presidenttiä, jotta oikea kätesi korottaisi heidät, heidän kunkin perheen ja lähiomaisten kanssa, jotta heidän nimensä säilyisivät ja pysyisivät ikuisesti muistossa polvesta polveen.

72 Muista kaikkia kirkkosi jäseniä, oi Herra, ja kaikkia heidän perheitään ja kaikkia heidän lähiomaisiaan, kaikkia heidän sairaitaan ja ahdistettujaan, kaikkia maan köyhiä ja sävyisiä; niin että avaltakunnasta, jonka sinä olet pystyttänyt käsin koskematta, tulisi suuri vuori ja se täyttäisi koko maan,

73 niin että sinun kirkkosi tulisi esiin pimeyden erämaasta ja loistaisi kauniina kuin akuu ja kirkkaana kuin aurinko ja pelottavana kuin sotajoukko viireineen

74 ja se kaunistettaisiin kuin morsian sitä päivää varten, jolloin sinä paljastat taivaat ja panet vuoret avirtaamaan alas edessäsi ja blaaksot ylenemään ja louhikot tasoittumaan, niin että kirkkautesi voi täyttää maan,

75 niin että kun pasuuna soi kuolleille, meidät atemmataan ylös pilven sisässä sinua vastaan, niin että me saamme olla aina Herran kanssa,

76 niin että vaatteemme olisivat puhtaat, jotta yllämme olisi vanhurskauden aviitta, palmunoksia käsissämme ja kirkkauden bkruunu päässämme ja me korjaisimme iankaikkisen cilon kaikista dkärsimyksistämme.

77 Oi Herra Jumala Kaikkivaltias, kuule nämä meidän pyyntömme ja vastaa meille taivaasta, pyhästä asuinpaikastasi, jossa sinä istut valtaistuimella akirkkaudessa, kunniassa, voimassa, ylhäisyydessä, väkevyydessä, vallassa, totuudessa, oikeudenmukaisuudessa, oikeudessa, armossa ja loputtomassa täyteydessä ikuisesta ikuiseen.

78 Oi kuule, oi kuule, oi kuule meitä, oi Herra! Ja vastaa näihin pyyntöihin ja hyväksy tämän huoneen vihkiminen sinulle, kättemme työ, jonka me olemme rakentaneet sinun nimellesi,

79 sekä tämä kirkko pannaksesi siihen nimesi. Ja auta meitä Henkesi voimalla, niin että me voisimme yhdistää äänemme niiden kirkkaiden, loistavien aserafien ääneen, jotka ovat valtaistuimesi ympärillä, ylistyskiitoksin, laulaen: Hoosianna Jumalalle ja bKaritsalle!

80 Ja avaatetettakoon nämä, voideltusi, pelastuksella, ja huutakoot pyhäsi ääneen ilosta. Aamen ja aamen.