Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 4


Luku 4

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen isälleen Joseph Smith vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa helmikuussa 1829.

1–4 Herran palvelijat pelastuvat palvelemalla uskollisesti. 5–6 Jumaliset ominaisuudet tekevät heidät kelvollisiksi palvelukseen. 7 Sitä, mikä on Jumalasta, tulee tavoitella.

1 Nyt katso, aihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislasten keskuudessa.

2 Ja nyt, oi te, jotka ryhdytte apalvelemaan Jumalaa, katsokaa, että bpalvelette häntä koko csydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, jotta voitte seistä dnuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä.

3 Ja nyt, jos teillä on halu palvella Jumalaa, teidät on akutsuttu työhön,

4 sillä katso, avainio on jo vaalennut bkorjattavaksi, ja katso, se, joka panee sirppinsä työhön kaikin voimin, se kokoaa cvarastoon, jottei menehdy, vaan tuottaa pelastuksen sielulleen,

5 ja ausko, btoivo ja crakkaus, dsilmämääränä vain Jumalan kunnia, tekevät hänet kelvolliseksi työhön.

6 Muistakaa usko, ahyveellisyys, tieto, kohtuullisuus, bkärsivällisyys, veljellinen ystävällisyys, jumalisuus, rakkaus, cnöyryys, duutteruus.

7 aPyytäkää, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Aamen.