Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 31


Luku 31

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thomas B. Marshille syyskuussa 1830. Ajankohta oli heti kirkon konferenssin jälkeen (ks. OL 30 johdanto). Thomas B. Marsh oli kastettu aikaisemmin samassa kuussa ja oli asetettu kirkon vanhimmaksi ennen tämän ilmoituksen antamista.

1–6 Thomas B. Marsh kutsutaan saarnaamaan evankeliumia, ja hänelle vakuutetaan, että hänen perheensä voi hyvin. 7–13 Häntä neuvotaan olemaan kärsivällinen, rukoilemaan aina ja seuraamaan Lohduttajaa.

1 aThomas, poikani, siunattu olet sinä uskosi tähden minun työhöni.

2 Katso, sinulla on ollut monta ahdinkoa perheesi tähden, mutta minä siunaan sinua ja sinun perhettäsi, niin, pienokaisiasi; ja päivä tulee, jolloin he uskovat ja tuntevat totuuden ja ovat yhtä sinun kanssasi minun kirkossani.

3 Ylennä sydämesi ja riemuitse, sillä sinun lähetystyösi hetki on tullut ja sinun kielesi kirpoaa, ja sinun tulee julistaa suuren ilon ailosanomaa tälle sukupolvelle.

4 aJulista näitä asioita, jotka on ilmoitettu minun palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle. Ala saarnata tästä hetkestä lähtien, niin, korjata satoa vainiolta, joka on jo bvaalennut poltettavaksi.

5 Pane siis asirppisi työhön koko sielustasi, niin sinun syntisi annetaan sinulle banteeksi ja sinä saat kuorman clyhteitä selkääsi, sillä dtyömies on palkkansa ansainnut. Ja nyt, sinun perheesi saa elää.

6 Katso, totisesti minä sanon sinulle: Lähde sen luota vain vähäksi aikaa ja julista minun sanaani, niin minä valmistan sille asuinsijan.

7 Niin, minä aavaan ihmisten sydämet, ja he ottavat sinut vastaan. Ja minä perustan seurakunnan sinun kädelläsi;

8 ja sinun tulee avahvistaa sitä ja valmistaa sitä sen ajan varalle, jolloin se kootaan.

9 Ole akärsivällinen bahdingoissa. Älä herjaa niitä, jotka herjaavat. Hallitse cperhekuntaasi sävyisästi ja ole luja.

10 Katso, minä sanon sinulle, että sinä olet lääkärinä kirkolle muttet maailmalle, sillä se ei ota sinua vastaan.

11 Kulje tietäsi sinne, minne minä tahdon, niin aLohduttaja ilmoittaa sinulle, mitä sinun tulee tehdä ja minne sinun tulee mennä.

12 aRukoile aina, ettet joutuisi bkiusaukseen ja jäisi palkkaasi vaille.

13 Ole auskollinen loppuun asti, niin katso, minä olen sinun bkanssasi. Nämä sanat eivät ole ihmisestä eivätkä ihmisistä vaan minusta, nimittäin Jeesuksesta Kristuksesta, sinun Lunastajastasi, Isän ctahdosta. Aamen.