Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 131


Luku 131

Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Ramusissa Illinoisissa 16. ja 17. toukokuuta 1843.

1–4 Selestinen avioliitto on välttämätön, jotta ihminen voi päästä korotukseen korkeimmassa taivaassa. 5–6 Se, kuinka ihmiset sinetöidään iankaikkiseen elämään, selitetään. 7–8 Kaikki henki on ainetta.

1 aSelestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta;

2 ja päästäkseen akorkeimpaan ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen [mikä tarkoittaa buutta ja ikuista avioliittoa].

3 Ja ellei hän astu, hän ei voi päästä siihen.

4 Hän voi päästä toisiin, mutta se on hänen valtakuntansa loppu; hän ei voi aenentyä.

5 (Toukokuun 17. päivänä 1843.) Lujempi aprofeetallinen sana tarkoittaa, että ihminen tietää ilmoituksen ja profetian hengen kautta, että hänet on bsinetöity ciankaikkiseen elämään pyhän pappeuden voimalla.

6 Ihmisen on mahdotonta apelastua btietämättömyydessä.

7 Aineetonta ainetta ei ole olemassa. Kaikki ahenki on ainetta, mutta se on hienompaa tai puhtaampaa, ja se voidaan havaita vain bpuhtaammin silmin;

8 me emme voi nähdä sitä, mutta kun ruumiimme on puhdistettu, me näemme, että se on kokonaan ainetta.