Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 80


Luku 80

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Stephen Burnettille Hiramissa Ohiossa 7. maaliskuuta 1832.

1–5 Stephen Burnett ja Eden Smith kutsutaan saarnaamaan, missä he haluavat.

1 Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Stephen Burnett: Lähde, lähde maailmaan asaarnaamaan evankeliumia jokaiselle luodulle, joka tulee äänesi kuuluville.

2 Ja koska haluat kumppanin, minä annan sinulle palvelijani Eden Smithin.

3 Ja nyt, lähtekää saarnaamaan minun evankeliumiani pohjoiseen tai etelään, itään tai länteen, sillä ei ole väliä, sillä ette voi mennä harhaan.

4 Ja nyt, julistakaa asioita, jotka olette kuulleet ja totisesti uskotte ja joiden atiedätte olevan totta.

5 Katso, tämä on hänen tahtonsa, hänen, joka on akutsunut teidät, teidän Lunastajanne, nimittäin Jeesuksen Kristuksen. Aamen.