Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 66


Luku 66

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 29. lokakuuta 1831. William E. McLellin oli salassa pyytänyt Herraa ilmoittamaan profeetan kautta vastauksen viiteen kysymykseen, joita Joseph Smith ei tiennyt. McLellinin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen.

1–4 Ikuinen liitto on evankeliumin täyteys. 5–8 Vanhinten tulee saarnata, todistaa ja keskustella ihmisten kanssa. 9–13 Uskollinen palvelutyö varmistaa iankaikkisen elämän perinnön.

1 Katso, näin sanoo Herra palvelijalleni William E. McLellinille: Siunattu olet sinä, koska olet kääntynyt pois pahoista teoistasi ja olet ottanut vastaan minun totuuteni, sanoo Herra, sinun Lunastajasi, maailman Vapahtaja, aivan kaikkien, jotka auskovat minun nimeeni.

2 Totisesti minä sanon sinulle: Siunattu olet sinä, koska olet ottanut vastaan minun aikuisen liittoni, nimittäin minun evankeliumini täyteyden, joka on lähetetty ihmislapsille, jotta heillä olisi belämä ja he pääsisivät osallisiksi kirkkauksista, jotka on määrä ilmoittaa viimeisinä aikoina, kuten profeetat ja apostolit kirjoittivat muinaisina aikoina.

3 Totisesti minä sanon sinulle, palvelijani William, että sinä olet puhdas, mutta et kokonaan; tee sen tähden parannus niistä asioista, jotka eivät ole mieluisia minun silmissäni, sanoo Herra, sillä Herra anäyttää ne sinulle.

4 Ja nyt, totisesti minä, Herra, näytän sinulle, mitä minä tahdon sinusta eli mikä on minun tahtoni sinuun nähden.

5 Katso, totisesti minä sanon sinulle, että minun tahtoni on, että sinä ajulistat minun evankeliumiani maasta maahan ja kaupungista kaupunkiin, niin, niillä ympäröivillä seuduilla, joilla sitä ei ole julistettu.

6 Älä jää tähän paikkaan moneksi päiväksi; älä vielä mene ylös Siionin maahan; mutta sikäli kuin voit lähettää, lähetä; muuten älä ajattele omaisuuttasi.

7 aMene itäisille seuduille, btodista joka paikassa, kaikille ihmisille ja heidän synagogissaan, keskustellen ihmisten kanssa.

8 Palvelijani Samuel H. Smith lähteköön mukaasi, äläkä hylkää häntä, ja opeta häntä; ja se, joka on uskollinen, tehdään aväkeväksi joka paikassa; ja minä, Herra, kuljen kanssasi.

9 Pane akätesi sairaiden päälle, niin he btoipuvat. Älä palaa, ennen kuin minä, Herra, lähetän sinut. Ole kärsivällinen ahdingoissa. cPyydä, niin sinä saat; kolkuta, niin sinulle avataan.

10 Pyri välttämään murhetta. Hylkää kaikki vääryys. Älä tee aaviorikosta – kiusaus, joka sinua on huolestuttanut.

11 aPidä nämä sanat, sillä ne ovat totta ja luotettavia; ja pidä kunniassa virkasi ja puske bSiioniin monia ihmisiä, jotka kantavat päänsä päällä ikuisen ilon clauluja.

12 aJatka näissä asioissa aina loppuun asti, niin saat iankaikkisen elämän bkruunun minun Isäni oikealla puolella, hänen, joka on täynnä armoa ja totuutta.

13 Totisesti näin sanoo Herra, sinun aJumalasi, sinun Lunastajasi, nimittäin Jeesus Kristus. Aamen.