Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 98


Luku 98

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 6. elokuuta 1833. Tämä ilmoitus tuli seurauksena pyhien vainosta Missourissa. Kirkon jäsenten kasvava uudisasutus Missourissa vaivasi eräitä muita uudisasukkaita, jotka pitivät pyhien määrää, poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa sekä kulttuurillisia ja uskonnollisia eroavuuksia uhkaavina. Heinäkuussa 1833 väkijoukko hävitti kirkon omaisuutta, levitti tervaa ja höyheniä kahden kirkon jäsenen päälle sekä vaati pyhiä lähtemään Jacksonin piirikunnasta. Vaikka osa Missourin ongelmien uutisista oli epäilemättä saavuttanut profeetan Kirtlandissa (1 450 kilometrin päässä), tuona päivänä hän saattoi tietää tilanteen vakavuudesta ainoastaan ilmoituksen kautta.

1–3 Pyhien ahdingot koituvat heidän parhaakseen. 4–8 Pyhien tulee tukea maan perustuslakia. 9–10 Maallisiin virkoihin tulee kannattaa rehellisiä, viisaita ja hyviä ihmisiä. 11–15 Ne, jotka antavat henkensä Herran asiassa, saavat iankaikkisen elämän. 16–18 Tuomitkaa sota ja julistakaa rauhaa. 19–22 Kirtlandin pyhiä nuhdellaan ja käsketään tekemään parannus. 23–32 Herra ilmoittaa lakinsa, jotka koskevat hänen kansansa vainoja ja ahdinkoja. 33–38 Sota on oikeutettua ainoastaan, kun Herra käskee siihen. 39–48 Pyhien tulee antaa anteeksi vihollisilleen, jotka, jos he tekevät parannuksen, myös välttyvät Herran kostolta.

1 Totisesti minä sanon teille, ystäväni: Älkää apelätkö, olkoon sydämenne lohdullinen; niin, riemuitkaa aina ja bkiittäkää kaikesta

2 aodottaen kärsivällisesti Herraa, sillä teidän rukouksenne ovat tulleet Herran Sebaotin korviin ja ne on kirjoitettu muistiin tällä sinetillä ja todistuksella vahvistettuina – Herra on vannonut ja säätänyt, että ne toteutetaan.

3 Sen tähden hän antaa teille tämän lupauksen peruuttamattomin liitoin, että ne täytetään; ja kaikki, millä teitä on aahdistettu, koituu yhdessä teidän parhaaksenne ja minun nimeni kunniaksi, sanoo Herra.

4 Ja nyt, totisesti minä sanon teille maan laeista: Minun tahtoni on, että minun kansani noudattaa tarkoin kaikkea, mitä minä käsken sen tehdä.

5 Ja sellainen maan alaki, joka on bperustuslain mukainen ja tukee tuota vapauden periaatetta suojelemalla oikeuksia ja vapauksia, kuuluu koko ihmiskunnalle ja on oikeutettu minun edessäni.

6 Sen tähden minä, Herra, julistan syyttömiksi teidät ja teidän veljenne kirkossani, kun te tuette sellaista lakia, joka on perustuslain mukainen maan laki;

7 ja mitä tulee ihmisen lakiin, kaikki, mikä on enemmän tai vähemmän kuin tämä, on pahasta.

8 Minä, Herra Jumala, teen teidät vapaiksi; sen tähden te olette todella avapaita; ja myös laki tekee teidät vapaiksi.

9 Mutta kun ajumalattomat hallitsevat, kansa huokaa.

10 Sen tähden tulee etsiä uutterasti arehellisiä miehiä ja viisaita miehiä, ja hyviä miehiä ja viisaita miehiä teidän tulee kannattaa; muuten kaikki, mikä on vähemmän kuin tämä, on pahasta.

11 Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee hylätä kaikki paha ja pysyä kaikessa hyvässä, että teidän täytyy elää jokaisesta asanasta, joka lähtee Jumalan suusta.

12 Sillä hän aantaa uskollisille rivin rivin päälle, käskyn käskyn päälle; ja minä btutkin ja koettelen teitä täten.

13 Ja joka aantaa henkensä minun asiassani minun nimeni tähden, löytää sen jälleen, tosiaankin iankaikkisen elämän.

14 Älkää siis apelätkö vihollisianne, sillä minä olen säätänyt sydämessäni, sanoo Herra, että minä bkoettelen teitä kaikessa nähdäkseni, pysyttekö te minun liitossani aina ckuolemaan asti, jotta teidät havaittaisiin arvollisiksi.

15 Sillä ellette te pysy minun liitossani, te ette ole minulle arvollisia.

16 Ja nyt, atuomitkaa bsota ja julistakaa crauhaa ja pyrkikää uutterasti dkääntämään lasten sydämet heidän isiensä puoleen ja isien sydämet lasten puoleen,

17 ja vielä, ajuutalaisten sydämet profeettojen puoleen ja profeettojen juutalaisten puoleen; jotten minä tulisi ja löisi koko maata kirouksella ja kaikki liha palaisi minun edessäni.

18 Älköön sydämenne olko levoton, sillä minun Isäni kodissa on amonta huonetta, ja minä olen valmistanut teille sijan; ja missä minun Isäni ja minä olemme, siellä teidänkin pitää oleman.

19 Katso, moniin, jotka ovat kirkossa Kirtlandissa, minä, Herra, en ole mieltynyt,

20 sillä he eivät hylkää syntejään ja pahoja tapojaan, sydämensä kopeutta ja ahneuttaan ja kaikkia iljetyksiään eivätkä noudata viisauden ja iankaikkisen elämän sanoja, jotka minä olen heille antanut.

21 Totisesti minä sanon teille, että minä, Herra, akuritan heitä ja teen mitä tahdon, elleivät he tee parannusta ja noudata kaikkea, mitä minä olen sanonut heille.

22 Ja vielä minä sanon teille, että jos te anoudatatte tarkoin sitä, mitä minä käskenkin teidän tehdä, minä, Herra, käännän pois kaiken vihan ja suuttumuksen teistä, eivätkä helvetin bportit voita teitä.

23 Nyt minä puhun teille teidän perheistänne: Jos ihmiset alyövät teitä tai teidän perheitänne kerran ja te kestätte sen kärsivällisesti ettekä herjaa heitä vastaan ettekä tavoittele kostoa, teidät palkitaan;

24 mutta ellette te kestä sitä kärsivällisesti, se lasketaan amitatuksi oikeudenmukaiseksi mitaksi teille.

25 Ja vielä, jos teidän vihollisenne lyö teitä toisen kerran ettekä te herjaa vihollistanne vastaan ja kestätte sen kärsivällisesti, teidän palkkanne on oleva satakertainen.

26 Ja vielä, jos hän lyö teitä kolmannen kerran ja te kestätte sen akärsivällisesti, teidän palkkanne karttuu teille nelinkertaisena;

27 ja nämä kolme todistusta ovat voimassa teidän vihollistanne vastaan, ellei hän tee parannusta, eikä niitä pyyhitä pois.

28 Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Jos tuo vihollinen välttyy minun kostoltani, niin ettei häntä tuoda tuomittavaksi minun eteeni, niin teidän on huolehdittava siitä, että avaroitatte häntä minun nimessäni, ettei hän enää käy teidän eikä perheenne, nimittäin lastenne lasten, kimppuun kolmanteen ja neljänteen sukupolveen.

29 Ja sitten, jos hän käy teidän tai lastenne tai lastenne lasten kimppuun kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, minä jätän vihollisesi sinun käsiisi;

30 ja jos sinä silloin säästät hänet, sinut palkitaan vanhurskaudestasi, ja samoin lapsesi ja lastesi lapset kolmanteen ja neljänteen sukupolveen.

31 Kuitenkin vihollisesi on sinun käsissäsi; ja jos maksat hänelle hänen tekojensa mukaan, olet syytön; jos hän on tavoitellut henkeäsi ja hän saattaa henkesi vaaraan, vihollisesi on käsissäsi ja sinä olet syytön.

32 Katso, tämä on laki, jonka minä annoin palvelijalleni Nefille ja aisillesi Joosefille ja Jaakobille ja Iisakille ja Abrahamille ja kaikille muinaisille profeetoilleni ja apostoleilleni.

33 Ja vielä, tämä on alaki, jonka minä annoin muinaisilleni, ettei heidän pitänyt lähteä taisteluun mitään kansakuntaa, sukua, kieltä eikä kansaa vastaan, ellen minä, Herra, käskenyt heitä.

34 Ja jos joku kansakunta, kieli tai kansa olisi julistanut sodan heitä vastaan, heidän olisi pitänyt ensiksi nostaa arauhan lippu tuolle kansalle, kansakunnalle tai kielelle;

35 ja ellei tuo kansa hyväksynyt rauhantarjousta, ei toisellakaan eikä kolmannella kerralla, heidän piti viedä nämä todistukset Herran eteen;

36 silloin minä, Herra, olisin antanut heille käskyn ja oikeuttanut heidän lähtönsä taisteluun tuota kansakuntaa, kieltä tai kansaa vastaan.

37 Ja minä, Herra, olisin ataistellut heidän taistelunsa ja heidän lastensa taistelut ja heidän lastensa lasten, kunnes he olisivat kostaneet kaikille vihollisilleen kolmanteen ja neljänteen sukupolveen.

38 Katso, tämä on malli kaikille ihmisille, sanoo Herra, teidän Jumalanne, syyttömyyden puolustamisesta minun edessäni.

39 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos vihollisesi, sen jälkeen kun hän on käynyt sinua vastaan ensimmäisen kerran, tekee parannuksen, tulee luoksesi rukoillen anteeksiantoasi, sinun tulee antaa hänelle anteeksi, etkä saa enää pitää sitä todisteena vihollistasi vastaan,

40 ja niin edelleen toiseen ja kolmanteen kertaan asti; ja niin usein kuin vihollisesi tekee parannuksen rikkomuksesta, jolla hän on rikkonut sinua vastaan, sinun tulee antaa aanteeksi hänelle jopa seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa.

41 Ja jos hän rikkoo sinua vastaan eikä tee parannusta ensimmäisellä kerralla, sinun on kuitenkin annettava hänelle anteeksi.

42 Ja jos hän rikkoo sinua vastaan toisen kerran eikä tee parannusta, sinun on kuitenkin annettava hänelle anteeksi.

43 Ja jos hän rikkoo sinua vastaan kolmannen kerran eikä tee parannusta, sinun on vieläkin annettava hänelle anteeksi.

44 Mutta jos hän rikkoo sinua vastaan neljännen kerran, sinä et saa antaa hänelle anteeksi, vaan sinun tulee viedä nämä todisteet Herran eteen, eikä niitä pyyhitä pois, ennen kuin hän tekee parannuksen ja hyvittää sinulle nelinkertaisesti kaiken, millä hän on rikkonut sinua vastaan.

45 Ja jos hän tekee tämän, sinun on annettava hänelle anteeksi koko sydämestäsi; ja ellei hän tee sitä, minä, Herra, akostan sinun puolestasi sinun vihollisillesi satakertaisesti;

46 ja hänen lapsilleen ja hänen lastensa lapsille, kaikkien niiden, jotka minua vihaavat, akolmanteen ja neljänteen sukupolveen.

47 Mutta jos lapset tekevät parannuksen tai lasten lapset ja akääntyvät Herran, heidän Jumalansa, puoleen koko sydämestään, kaikesta väkevyydestään, mielestään ja voimastaan ja hyvittävät nelinkertaisesti kaikki rikkomuksensa, joilla he ovat rikkoneet tai joilla heidän isänsä tai heidän isiensä isät ovat rikkoneet, silloin sinun suuttumuksesi on käännyttävä pois;

48 eikä akosto enää kohtaa heitä, sanoo Herra, sinun Jumalasi, eikä heidän rikkomuksiaan enää milloinkaan tuoda Herran eteen todisteeksi heitä vastaan. Aamen.