Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 97


Luku 97

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 2. elokuuta 1833. Vastauksena profeetan pyyntöön saada tietoa Herralta tämä ilmoitus koskee erityisesti pyhien asioita Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa. Missourissa olevia kirkon jäseniä vainottiin tänä aikana ankarasti, ja 23. heinäkuuta 1833 heidät oli pakotettu allekirjoittamaan sopimus, että he lähtevät Jacksonin piirikunnasta.

1–2 Monet pyhät Siionissa (Jacksonin piirikunnassa Missourissa) ovat siunattuja uskollisuutensa vuoksi. 3–5 Parley P. Prattia kiitetään hänen työstään Siionin koulussa. 6–9 Herra hyväksyy ne, jotka pitävät liittonsa. 10–17 Siioniin tulee rakentaa huone, jossa puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan. 18–21 Siion on puhdassydämiset. 22–28 Jos Siion on uskollinen, se välttää Herran vitsauksen.

1 Totisesti minä sanon teille, ystäväni: Minä puhun teille äänelläni, nimittäin Henkeni äänellä, jotta minä voin ilmaista teille tahtoni teidän aSiionin maassa oleviin veljiinne nähden, joista monet ovat todella nöyriä ja pyrkivät uutterasti oppimaan viisautta ja löytämään totuuden.

2 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Siunattuja ovat sellaiset, sillä he saavat; sillä minä, Herra, osoitan armoa kaikille asävyisille ja kaikille, joille minä tahdon, jotta minä tuomitsisin oikein, kun minä tuon heidät tuomiolle.

3 Katso, minä sanon teille Siionin akoulusta: Minä, Herra, olen mieltynyt siihen, että Siionissa on koulu, ja myös palvelijaani bParley P. Prattiin, sillä hän pysyy minussa.

4 Ja sikäli kuin hän pysyy yhä minussa, hän johtaa edelleen koulua Siionin maassa, kunnes minä annan hänelle muita käskyjä.

5 Ja minä siunaan häntä lukuisilla siunauksilla kaikkien kirjoitusten ja salaisuuksien selittämisessä koulun ja kirkon rakennukseksi Siionissa.

6 Ja lopulle koulusta minä, Herra, tahdon osoittaa armoa; on kuitenkin niitä, joita täytyy akurittaa, ja heidän tekonsa saatetaan julki.

7 aKirves on pantu puiden juurelle; ja jokainen puu, joka ei tee hyvää bhedelmää, kaadetaan maahan ja heitetään tuleen. Minä, Herra, olen sen puhunut.

8 Totisesti minä sanon teille: Kaikki heidän keskuudessaan, jotka tietävät, että heidän asydämensä on bvilpitön ja särkynyt ja heidän mielensä murtunut, ja jotka chaluavat noudattaa liittojaan duhrin kautta – niin, jokaisen uhrin, jonka minä, Herra, käsken antaa – heidät minä ehyväksyn.

9 Sillä minä, Herra, panen heidät tuottamaan sangen hedelmällisenä puuna, joka on istutettu hyvään maahan puhtaan virran partaalle ja joka tuottaa paljon arvokasta hedelmää.

10 Totisesti minä sanon teille, että minun tahtoni on, että minulle rakennetaan ahuone Siionin maahan sen bmallin mukaan, jonka minä olen antanut teille.

11 Niin, se rakennettakoon joutuin minun kansani kymmenyksillä.

12 Katso, tämä on akymmenykset ja uhri, jonka minä, Herra, vaadin heidän käsistään, jotta minulle rakennettaisiin bhuone Siionin pelastukseksi –

13 akiitospaikaksi kaikille pyhille ja opetuspaikaksi kaikille niille, jotka on kutsuttu palveluksen työhön heidän kaikissa eri kutsumuksissaan ja viroissaan;

14 jotta he voivat tulla täydellisiksi palvelutyönsä aymmärryksessä, teoriassa, periaatteessa ja opissa, kaikessa, mikä liittyy Jumalan bvaltakuntaan maan päällä, jonka valtakunnan cavaimet on suotu teille.

15 Ja jos minun kansani rakentaa minulle huoneen Herran nimessä eikä salli minkään aepäpuhtaan tulla sen sisälle, jottei se saastu, minun bkirkkauteni on lepäävä sen yllä;

16 niin, ja minä aitse olen siellä, sillä minä tulen sinne, ja kaikki bpuhdassydämiset, jotka tulevat sinne, saavat nähdä Jumalan.

17 Mutta jos se saastutetaan, minä en tule sinne, eikä minun kirkkauteni ole siellä; sillä minä en tule epäpyhiin temppeleihin.

18 Ja nyt, katso, jos Siion tekee tämän, se amenestyy ja levittäytyy ja tulee sangen loistavaksi, sangen suureksi ja sangen pelottavaksi.

19 Ja maan akansakunnat kunnioittavat sitä ja sanovat: Totisesti bSiion on meidän Jumalamme kaupunki, eikä Siion totisesti voi kukistua eikä sitä voida siirtää sijaltansa, sillä Jumala on siellä ja Herran käsi on siellä;

20 ja hän on vannonut mahtinsa voiman kautta olevansa sen pelastus ja sen korkea atorni.

21 Sen tähden, totisesti näin sanoo Herra: Siion riemuitkoon, sillä tämä on aSiion: puhdassydämiset; sen tähden Siion riemuitkoon, kun kaikki jumalattomat murehtivat.

22 Sillä katso ja näe, akosto kohtaa jumalattomia joutuin kuin pyörretuuli; ja kuka voi välttyä siltä?

23 Herran avitsaus tulee öin ja päivin, ja sanoma siitä vaivaa kaikkia ihmisiä; niin, sitä ei pysäytetä, ennen kuin Herra tulee;

24 sillä Herran suuttumus on syttynyt heidän iljetyksiään ja kaikkia heidän jumalattomia tekojansa vastaan.

25 Kuitenkin Siion avälttää sen, jos se noudattaa tarkoin kaikkea, mitä minä olen käskenyt sen tehdä.

26 Mutta ellei se noudata tarkoin, mitä tahansa minä olenkin käskenyt sen tehdä, minä atuotan sille kaikkien sen tekojen mukaan ankaraa ahdinkoa, bruttoa, vitsauksia, miekkaa, ckostoa, dahnasta tulta.

27 Kuitenkin luettakoon tämän kerran sen korville, että minä, Herra, olen hyväksynyt sen uhrin, ja ellei se enää tee syntiä, amikään näistä ei kohtaa sitä;

28 ja minä asiunaan sitä siunauksilla ja annan moninkertaisesti lukuisia siunauksia sille ja sen sukupolville aina ja ikuisesti, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Aamen.