Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 26


Luku 26

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle ja John Whitmerille Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830 (ks. OL 24 johdanto).

1 Heitä neuvotaan tutkimaan kirjoituksia ja saarnaamaan. 2 Yhteisen suostumuksen laki vahvistetaan.

1 Katso, minä sanon teille, että teidän tulee omistaa aikanne kirjoitusten tutkimiseen ja saarnaamiseen ja seurakunnan vahvistamiseen Colesvillessa sekä välttämättömien maatöiden tekemiseen, kunnes lähdette länteen pitämään seuraavan konferenssin; ja sitten ilmoitetaan, mitä teidän tulee tehdä.

2 Ja kaikki tulee tehdä kirkossa yhteisellä suostumuksella, paljon rukoillen ja uskoen, sillä te saatte kaiken uskon tähden. Aamen.

Tulosta