Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 19


Luku 19

Ilmoitus, joka annettiin Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa todennäköisesti kesällä 1829. Historiassaan profeetta esittelee ilmoituksen näin: ”Hänen, joka on Iankaikkinen, Jumalan, ei ihmisen, antama käsky Martin Harrisille.”

1–3 Kristuksella on kaikki valta. 4–5 Kaikkien ihmisten täytyy tehdä parannus tai kärsiä. 6–12 Iankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus. 13–20 Kristus kärsi kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. 21–28 Saarnaa parannuksen evankeliumia! 29–41 Julista ilosanomaa!

1 Minä olen aAlfa ja Oomega, bKristus, Herra; aivan niin, minä olen hän, alku ja loppu, maailman Lunastaja.

2 Minä olen toteuttanut ja atäyttänyt hänen tahtonsa minuun nähden, hänen, jonka minä olen, nimittäin Isän – olen tehnyt tämän, jotta voisin balistaa kaiken valtaani –

3 säilyttänyt kaiken avallan, niin, bhävittääkseni Saatanan ja hänen tekonsa maailman clopussa ja viimeisenä suurena tuomiopäivänä, jonka minä tuotan sen asukkaille ja jolloin minä dtuomitsen jokaisen ihmisen hänen etekojensa ja hänen tekemiensä töiden mukaan.

4 Ja jokaisen ihmisen täytyy totisesti tehdä aparannus tai bkärsiä, sillä minä, Jumala, olen cloputon.

5 Sen tähden minä en aperuuta langettamiani tuomioita, vaan onnettomuudet kohtaavat, itku, bvalitus ja hammasten kiristys, niin, niitä, jotka ovat minun cvasemmalla puolellani.

6 Ei ole kuitenkaan akirjoitettu, ettei tällä piinalla olisi loppua, vaan on kirjoitettu bloputon piina.

7 Vielä on kirjoitettu aiankaikkinen tuomio; sen tähden nämä ovat selkeämpiä kuin muut kirjoitusten kohdat, jotta ne vaikuttaisivat täysin ihmislasten sydämiin minun nimeni kunniaksi.

8 Ja nyt, minä selitän teille tämän salaisuuden, sillä teidän on soveliasta tuntea se samoin kuin minun apostolienikin.

9 Minä puhun teille, jotka on valittu tähän, niin kuin yhdelle, jotta te pääsisitte minun alepooni.

10 Sillä katso, jumaluuden asalaisuus, kuinka suuri se onkaan! Sillä katso, minä olen loputon, ja rangaistus, joka annetaan minun kädestäni, on loputon rangaistus, sillä bLoputon on minun nimeni. Sen tähden –

11 aiankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus;

12 loputon rangaistus on Jumalan rangaistus.

13 Ja nyt, minä käsken sinua tekemään parannuksen ja pitämään ne akäskyt, jotka olet saanut palvelijani Joseph Smith nuoremman käden kautta minun nimessäni;

14 ja sinä olet saanut ne minun kaikkivaltiaalla voimallani;

15 ja nyt, minä käsken sinua tekemään parannuksen – tee parannus, etten minä löisi sinua suuni sauvalla ja kiivaudellani ja vihallani ja etteivät akärsimyksesi olisi ankaria – kuinka ankaria, et tiedäkään; kuinka suuria, et tiedäkään; niin, kuinka kovia kestää, et tiedäkään.

16 Sillä katso, minä, Jumala, olen akärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän btarvitse kärsiä, jos he tekevät cparannuksen;

17 mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy akärsiä samoin kuin minä,

18 mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä – ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi ajuoda katkeraa maljaa ja kavahtaa –

19 kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja saatoin päätökseen avalmisteluni ihmislasten hyväksi.

20 Ja nyt, minä jälleen käsken sinua tekemään parannuksen, jotten minä nöyrryttäisi sinua kaikkivaltiaalla voimallani, ja atunnustamaan syntisi, jottei sinun tarvitse kärsiä näitä rangaistuksia, joista olen puhunut ja joista olet maistanut vähimmässä, aivan niin, vähäisimmässä määrin silloin, kun minä otin pois Henkeni.

21 Ja minä kiellän sinua asaarnaamasta mitään muuta kuin parannusta ja bnäyttämästä näitä asioita maailmalle, ennen kuin se on minun viisauteni mukaista.

22 Sillä he eivät voi nyt akestää vahvaa ruokaa, vaan heidän täytyy saada bmaitoa. Sen tähden he eivät saa tietää näistä asioista, etteivät he hukkuisi.

23 Ota vastaan oppia minulta ja kuuntele minun sanojani; avaella minun Henkeni bsävyisyydessä, niin sinulla on crauha minussa.

24 Minä olen aJeesus Kristus; minä tulin Isän tahdosta, ja minä teen hänen tahtonsa.

25 Ja vielä minä kiellän sinua ahimoitsemasta lähimmäisesi bvaimoa ja tavoittelemasta lähimmäisesi henkeä.

26 Ja vielä minä kiellän sinua himoitsemasta omaa omaisuuttasi, vaan käsken sinun antaa sitä auliisti Mormonin kirjan painatukseen, joka kirja sisältää atotuuden ja Jumalan sanan –

27 ja joka on minun sanani apakanoille, jotta se menisi pian bjuutalaisille, joiden cjäännös lamanilaiset ovat, jotta he uskoisivat evankeliumiin eivätkä odottaisi tulevaksi dMessiasta, joka on jo tullut.

28 Ja vielä minä käsken sinua, että sinun tulee arukoilla sekä bääneen että sydämessäsi; niin, sekä maailman edessä että salassa, sekä julkisesti että yksityisesti.

29 Ja sinun tulee ajulistaa ilosanomaa, niin, kuuluttaa sitä vuorilla ja kaikilla korkeilla paikoilla ja kaikkien kansojen keskuudessa, jotka sinun sallitaan nähdä.

30 Ja sinun tulee tehdä se kaikessa nöyryydessä, aturvaten minuun, herjaamatta herjaajia.

31 Eikä sinun pidä puhua aopinkappaleista, vaan sinun tulee julistaa parannusta ja buskoa Vapahtajaan sekä syntien canteeksiantoa dkasteen kautta ja etulen, niin, nimittäin fPyhän Hengen kautta.

32 Katso, tämä on suuri ja viimeinen akäsky, jonka minä annan sinulle tästä asiasta, sillä tämä riittää sinun päivittäiseen vaellukseesi aina elämäsi loppuun asti.

33 Ja kurjuutta sinä saat, jos halveksit näitä aneuvoja, aivan niin, itsesi ja omaisuuden tuhon.

34 aAnna osa omaisuudestasi, niin, nimittäin osa maistasi ja kaikki, mitä et tarvitse perheesi elannoksi.

35 Maksa avelka, johon olet bjoutunut tekemällä sopimuksen kirjanpainajan kanssa. Vapauta itsesi corjuudesta.

36 aLähde talostasi ja kodistasi, paitsi kun haluat nähdä perhettäsi,

37 ja apuhu avoimesti kaikille; niin, saarnaa, kehota, julista btotuutta, vieläpä kovalla äänellä, riemun äänellä huutaen: Hoosianna, hoosianna, siunattu olkoon Herran Jumalan nimi!

38 aRukoile aina, niin minä bvuodatan Henkeni sinun päällesi ja suuri on oleva siunauksesi – niin, vielä suurempi kuin jos saisit maan aarteita ja turmelusta niiden mukaan.

39 Katso, voitko lukea tätä riemuitsematta ja ylentämättä sydäntäsi iloon?

40 Tai voitko enää juosta sinne tänne sokeana oppaana?

41 Tai voitko olla anöyrä ja sävyisä ja käyttäytyä viisaasti minun edessäni? Niin, btule minun, Vapahtajasi, luokse. Aamen.