Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 53


Luku 53

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Algernon Sidney Gilbertille Kirtlandissa Ohiossa 8. kesäkuuta 1831. Sidney Gilbertin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta veli Gilbertin työstä ja kutsumuksesta kirkossa.

1–3 Sidney Gilbertin kutsumus ja valinta kirkossa on tulla asetetuksi vanhimmaksi. 4–7 Hänen tulee palvella myös piispan edustajana.

1 Katso, minä sanon sinulle, palvelijani Sidney Gilbert, että minä olen kuullut rukouksesi; ja sinä olet huutanut minua avuksi, jotta Herra, sinun Jumalasi, ilmoittaisi sinulle sinun kutsumuksestasi ja avalinnastasi kirkossa, jonka minä, Herra, olen pystyttänyt näinä viimeisinä aikoina.

2 Katso, minä, Herra, joka aristiinnaulittiin maailman syntien tähden, annan sinulle käskyn, että sinun on bhylättävä maailma.

3 Ota päällesi minun asettamiseni, nimittäin vanhimmaksi asettaminen, saarnataksesi uskoa ja parannusta ja syntien aanteeksisaamista minun sanani mukaan ja Pyhän Hengen saamista bkätten päällepanemisella,

4 ja myös ollaksesi tämän seurakunnan aedustaja paikassa, jonka piispa määrää tämän jälkeen annettavien käskyjen mukaan.

5 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle, että sinun tulee lähteä matkaan palvelijoideni Joseph Smith nuoremman ja Sidney Rigdonin kanssa.

6 Katso, nämä ovat ensimmäiset käskyt, jotka sinä saat; ja loput ilmoitetaan tulevana aikana työsi mukaan minun viinitarhassani.

7 Ja vielä, minä tahdon sinun oppivan, että vain se pelastuu, joka akestää loppuun asti. Aivan niin. Aamen.