Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 21


Luku 21

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 6. huhtikuuta 1830. Tämä ilmoitus annettiin, kun kirkko perustettiin mainittuna päivänä Peter Whitmer vanhemman kodissa. Läsnä oli kuusi aikaisemmin kastettua miestä. Yksimielisellä äänestyksellä nämä henkilöt ilmaisivat halunsa ja päättäväisyytensä järjestää kirkko Jumalan käskyn mukaan. (Ks. OL 20.) He äänestivät myös Joseph Smith nuoremman ja Oliver Cowderyn hyväksymisestä kirkon johtaviksi virkailijoiksi ja tuen antamisesta heille. Joseph asetti sitten Oliverin kirkon vanhimmaksi kätten päällepanemisella, ja Oliver asetti Josephin samalla tavalla. Sakramenttipalveluksen jälkeen Joseph ja Oliver panivat kätensä kunkin läsnä olevan päälle erikseen Pyhän Hengen antamiseksi ja kunkin konfirmoimiseksi kirkon jäseneksi.

1–3 Joseph Smith on kutsuttu tulemaan näkijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi, apostoliksi ja vanhimmaksi. 4–8 Hänen sanansa ohjaa Siionin asiaa. 9–12 Pyhät uskovat hänen sanoihinsa, kun hän puhuu Lohduttajan innoittamana.

1 Katso, teidän keskuudessanne pidettäköön aaikakirjaa, ja siinä sinua kutsuttakoon Isän Jumalan tahdosta ja teidän Herranne Jeesuksen Kristuksen armosta bnäkijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi, Jeesuksen Kristuksen capostoliksi, kirkon vanhimmaksi,

2 jota Pyhä Henki on ainnoittanut laskemaan sen perustuksen ja rakentamaan sen pyhimmälle uskolle.

3 Tämä akirkko bjärjestettiin ja perustettiin teidän Herranne vuonna tuhatkahdeksansataakolmekymmentä, neljännessä kuussa ja sen kuukauden kuudentena päivänä, jota sanotaan huhtikuuksi.

4 Ja nyt, sinun, tarkoittaen kirkkoa, tulee ottaa varteen kaikki hänen asanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä vaeltaessaan kaikessa bpyhyydessä minun edessäni;

5 sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen asanansa niin kuin minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa.

6 Sillä kun te näin teette, helvetin aportit eivät teitä voita; niin, ja Herra Jumala hajottaa bpimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat cjärkkymään teidän parhaaksenne ja nimensä dkunniaksi.

7 Sillä näin sanoo Herra Jumala: Häntä minä olen innoittanut edistämään aSiionin asiaa väkevän voimallisesti hyvän puolesta, ja hänen uutteruutensa minä tunnen, ja hänen rukouksensa minä olen kuullut.

8 Niin, hänen itkunsa Siionin tähden minä olen nähnyt, enkä minä enää anna hänen surra sitä, sillä hänen ilonpäivänsä ovat tulleet, koska hänen syntinsä annetaan aanteeksi ja minä osoitan, että minä olen siunannut hänen työnsä.

9 Sillä katso, minä asiunaan kaikkia niitä, jotka tekevät työtä minun bviinitarhassani, suurella siunauksella, ja he uskovat hänen sanoihinsa, jotka hänelle antaa minun kauttani cLohduttaja, joka dilmoittaa, että esyntiset ihmiset fristiinnaulitsivat Jeesuksen gmaailman syntien tähden, niin, syntien anteeksi antamiseksi hmurtuneelle sydämelle.

10 Ja nyt, minusta on välttämätöntä, että sinä, Oliver Cowdery, minun apostolini, aasetat hänet,

11 sillä tämä on toimitus sinulle ja osoittaa, että sinä olet vanhin hänen kätensä alla, koska hän on aensimmäinen sinulle, jotta sinä olisit vanhin tälle Kristuksen kirkolle, jolla on minun nimeni,

12 ja tämän kirkon ensimmäinen saarnaaja kirkolle ja maailman edessä, niin, pakanoiden edessä; ja näin sanoo Herra Jumala: Katso, katso, myös ajuutalaisille! Aamen.