Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 83


Luku 83

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Independencessä Missourissa 30. huhtikuuta 1832. Tämä ilmoitus saatiin profeetan pitäessä neuvoa veljiensä kanssa.

1–4 Naisilla ja lapsilla on oikeus saada elantonsa mieheltään ja isältään. 5–6 Leskillä ja orvoilla on oikeus saada elantonsa kirkolta.

1 Totisesti näin sanoo Herra lisäyksenä kirkon lakeihin, jotka koskevat naisia ja lapsia, niitä, jotka kuuluvat kirkkoon ja jotka ovat amenettäneet miehensä tai isänsä:

2 Naisilla on aoikeus saada elantonsa mieheltään, kunnes heidän miehensä otetaan; ja ellei heitä havaita rikkojiksi, he saavat olla täysivaltaisia jäseniä kirkossa.

3 Ja elleivät he ole uskollisia, he eivät saa olla täysivaltaisia jäseniä kirkossa; he voivat kuitenkin pysyä perintöosillaan maan lakien mukaan.

4 Kaikilla alapsilla on oikeus saada elantonsa vanhemmiltaan, kunnes he tulevat täysi-ikäisiksi.

5 Ja sen jälkeen heillä on oikeus saada kirkolta eli toisin sanoen Herran avarastohuoneesta, ellei heidän vanhemmillaan ole, mistä antaa heille perintöä.

6 Ja varastohuonetta ylläpidettäköön kirkon jäsenten pyhittämillä lahjoituksilla; ja aleskistä ja orvoista on huolehdittava, sekä bköyhistä. Aamen.