Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 62


Luku 62

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Missourijoen rannalla Charitonissa Missourissa 13. elokuuta 1831. Tänä päivänä profeetta ja hänen ryhmänsä, jotka olivat matkalla Independencestä Kirtlandiin, tapasivat useita vanhimpia, jotka olivat matkalla Siionin maahan, ja saivat riemukkaiden tervehdysten jälkeen tämän ilmoituksen.

1–3 Todistukset kirjoitetaan muistiin taivaassa. 4–9 Vanhinten tulee matkustaa ja saarnata harkinnan mukaan ja siten kuin Henki johdattaa.

1 Katsokaa ja kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, sanoo Herra, teidän Jumalanne, nimittäin Jeesus Kristus, teidän apuolustajanne, joka tuntee ihmisen heikkouden ja tietää, kuinka bauttaa niitä, joita ckoetellaan.

2 Ja totisesti minun silmäni katsovat niitä, jotka eivät vielä ole menneet ylös Siionin maahan; sen tähden teidän tehtävänne ei ole vielä suoritettu.

3 Te olette kuitenkin siunattuja, sillä atodistus, jonka te olette esittäneet, on bkirjoitettu muistiin taivaassa enkelien nähtäväksi; ja he riemuitsevat teistä, ja teidän csyntinne on annettu teille anteeksi.

4 Ja nyt jatkakaa matkaanne. Kokoontukaa aSiionin maahan; ja pitäkää kokous ja riemuitkaa yhdessä ja antakaa sakramentti uhriksi Korkeimmalle.

5 Ja sitten te voitte palata todistamaan, niin, nimittäin kaikki yhdessä tai kaksittain kuten hyväksi näette, sillä ei ole väliä minulle; mutta olkaa uskollisia ja ajulistakaa ilosanomaa maan asukkaille eli jumalattomien seurakunnissa.

6 Katso, minä, Herra, olen tuonut teidät yhteen, jotta täyttyisi lupaus, että uskolliset teidän keskuudessanne varjeltuvat ja riemuitsevat yhdessä Missourin maassa. Minä, Herra, lupaan uskollisille enkä voi avalehdella.

7 Minä, Herra, tahdon, jos jotkut teidän keskuudessanne haluavat ratsastaa hevosella tai muulilla tai ajaa vaunuilla, antaa heille tämän siunauksen, jos he ottavat sen vastaan Herran kädestä, kaikesta akiitollisin sydämin.

8 Nämä asiat jäävät teidän tehtäväksenne harkinnan ja Hengen ohjeiden mukaan.

9 Katso, avaltakunta on teidän. Ja katsokaa ja nähkää, minä olen uskollisten bkanssa aina. Aivan niin. Aamen.