Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 92


Luku 92

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa 15. maaliskuuta 1833. Ilmoituksessa Frederick G. Williamsille, joka oli hiljattain nimitetty Joseph Smithin neuvonantajaksi, annetaan ohjeita hänen velvollisuuksistaan yhdistyneessä yhtiössä (ks. OL 78 johdanto ja 82 johdanto).

1–2 Herra antaa yhdistyneeseen veljeskuntaan pääsemistä koskevan käskyn.

1 Totisesti näin sanoo Herra: Minä annan yhdistyneelle veljeskunnalle, joka on järjestetty aikaisemmin annetun käskyn mukaisesti, palvelijaani Frederick G. Williamsia koskevan ilmoituksen ja käskyn, että teidän on otettava hänet veljeskuntaan. Minkä minä sanon yhdelle, sen sanon kaikille.

2 Ja vielä minä sanon sinulle, palvelijani Frederick G. Williams, että sinun tulee olla toimiva jäsen tässä veljeskunnassa; ja sikäli kuin pidät uskollisesti kaikki aikaisemmat käskyt, sinua siunataan ikuisesti. Aamen.